Search & Selection - vi har prøvet det før!

Hvert år rekrutterer vi mere end 150 direktører, ledere og specialister. Vi løser Search & Selection opgaver inden for hele værdikæden og til de fleste funktionsområder.

Bæredygtig headhunting resulterer i, at vi har mere end 98% af kandidaterne i jobbet ved udgangen af garantiperioden, og en stor del af kandidaterne er avanceret til nyt ansvarsområde inden for de første to års ansættelse.

Effektiv Search & Selection handler om at slå autopiloten fra

Search & Selection handler om at finde den rette kandidat til den ledige stilling. Ret enkelt, men ikke helt let.

Der er mange skræmmeeksempler på konsekvenserne af fejlslagen headhunting. Det er økonomisk dyrt, har konsekvenser for den mislykkede kandidat og giver anledning til frustration i organisationen.

En af de vigtigste fejlkilder ved headhunting er manglende grundighed. Ofte bliver der ikke brugt tilstrækkelig tid i den indledende fase. Det medfører at rekrutteringen påbegyndes, selvom vi reelt ikke har forholdt os til, hvad behovet er i den konkrete stilling, og hvad der skal til for at få succes.

Kompetencemodellen øger sandsynligheden for succes med Search & Selection

Når vi som headhunting bureau opfordrer til at slå automatpiloten fra, er det for at ’tvinge’ den ansættende leder væk fra vanetænkning og i stedet foretage en grundig analyse af jobbet – og derefter klart definere opgaver og ansvar, samt hvad der skal til for at få succes i jobbet.

Det starter altså med en grundig og systematisk jobanalyse. Her skal vi have identificeret de vigtigste kompetencer for succes i jobbet. Den ansættende leder skal være med til at definere hvilke drivere, der skaber god performance, og hvilke drivere der skaber dårlig performance.

De gode drivere skal brydes ned i nogle konkrete kompetencer eller træk, som vi rent objektivt kan vurdere kandidaterne op imod. Vi skal kunne sammenligne kandidaten ud fra nogle indikatorer for henholdsvis god og dårlig jobperformance.

Kompetencekatalog og objektiv vurdering af kandidaterne

Det giver os muligheden for at foretage en ’objektiv’ vurdering af kandidaterne baseret på konkret assessment op imod klart definerede performancekritiske kriterier.

Vi hjælper med jobanalysen og udarbejdelsen af kompetencekataloget for den konkrete stilling. Det danner grundlag for vurdering af kandidaterne, når vi tester dem senere i processen.

Her benytter vi en internationalt anerkendt og valideret kompetencemodel, som er udviklet med afsæt i omfattende analyser af sammenhængen mellem personprofil og en række performancekritiske kompetencer.

Det er med til at sikre objektivitet i udvælgelsen og giver samtidig mulighed for at identificere, hvilke udviklingspunkter kandidaten har, når vedkommende starter i jobbet. Grundlaget for kandidatens udviklingspotentiale og udviklingspunkter er således identificeret allerede ved ansættelsen.

Hvad er nøglen til succes som headhunter bureau?

Vi opnår gode resultater ved at supplere den traditionelle rekruttering med Search & Selection. Hvor den traditionelle rekruttering med annoncering henvender sig til de aktivt jobsøgende, kommer vi gennem Search & Selection i dialog med den gruppe af relevante kandidater, som ikke nødvendigvis er aktivt jobsøgende. Denne gruppe kan motiveres til jobskifte, når de får en direkte henvendelse.

Vores researchere er erfarne og blandt de bedste i branchen. De har et indgående kendskab til virksomheder og nøglepersoner i de forskellige brancher, vi arbejder med.

De bruger aktivt deres dybe indsigt og forståelse til at udarbejde den rette søgestrategi for rekrutteringen. Samtidig har de stor erfaring med at kontakte kandidaterne på en motiverende måde, som giver en høj hitrate af kandidater i proces.

Vores evne til professionel research er en af forudsætningerne for vores succes og høje hitrate. Vores researchere benytter naturligvis headhunting på LinkedIn som et væsentligt arbejdsredskab. Derudover har de adgang til en række branchespecifikke netværk og databaser og dermed en meget stor kandidatpulje både i Danmark og udlandet.

Men i sidste ende er det deres indsigt, diskretion og evne til at formidle jobbet på en motiverende måde, der gør forskellen.

Vores proces bygger på indsigt og erfaring med resultatorienteret Search

Vi er opmærksomme på, at succesfuld Search & Selection forudsætter forståelse for kunden – deres dna, branche og den aktuelle situation. Vi prioriterer den indledende dialog højt – den skal sikre, at vi bliver klædt på til at repræsentere kunden i udvælgelsesprocessen.

Vi skal skabe en så indgående forståelse for kunden, at vi naturligt kan optræde som brandambassadør. Kandidaterne må gerne tro, at vi arbejder for kunden.

Vi tænker innovativt og skræddersyr hver enkelt Search & Selection proces, og vi har fokus på hastighed og kvalitet. Det er to væsentlige succesparametre. Vores proces kan som udgangspunkt deles op i følgende faser:

Kvalitet – en mærkesag for os som headhunter bureau

Vores mangeårige medlemskab i brancheforeningen Search Danmark og VPP (Videnscenter for Professionel Personvurdering) forpligter, og medlemskaberne er vores kunders garanti for høj kvalitet i såvel proces som leverance.

Via uvildig tredjepart evaluerer vi løbende på vores proces ved at bede såvel kunder som kandidater give deres vurdering af rekrutteringsforløbet. Det giver os værdifulde input i forhold til at holde et højt niveau og justere, hvor det er nødvendigt. Dertil følger vi op hos både ansættende leder og kandidat på gennemførte rekrutteringer for at sikre os, at begge parter er tilfredse med ansættelsen. Introduktionen af en ny medarbejder tager tid, og derfor følger vi løbende op.

Vi giver 12 måneders garanti på vores rekrutteringsopgaver, hvilket er blandt markedets bedste.  Flere end 98% af kandidaterne er fortsat i jobbet ved udgangen af garantiperioden, og en stor del af kandidaterne er avanceret til nyt ansvarsområde inden for de første to års ansættelse. Det er vi stolte af.

Vil du vide mere?
Kontakt Lars Halsboe, hvis du vil vide mere om Search & Selection.