Onboarding

De fleste oplever, at det er en stor omvæltning at starte i nyt job. Ny virksomhed betyder nye omgivelser, kollegaer, processer, systemer og ny kultur. Det skal man vænne sig til, og det er i virksomhedens såvel som den nye kollegas interesse at minimere tiden fra opstart til peak performance.

Gør det ordentligt!

Undersøgelse viser, at det kun er 27% af alle virksomheder, der går ud over basal orientering og introduktion. Og faktisk er det kun 2% af virksomhederne, der bruger onboarding som et fuldt prioriteret forretningstiltag.

Desværre bliver et onboardingforløb ofte en komprimeret affære med en tætpakket mødekalender i de første par uger, hvorefter medarbejderen bliver overladt til sig selv.

Vi mener, at et godt onboardingforløb bør være en naturlig forlængelse af en search & selection proces.

Den effektive onboarding

God onboarding er en proces, der strækker sig over flere måneder. Det bør være en glidende proces, hvor medarbejderen ikke bare ’udsættes’ for et komprimeret bombardement af information.

Vores erfaring viser os, at nedenstående fire elementer er vigtige:

  1. Ikke kun information

Først og fremmest er det vigtigt at få onboarding til at handle om mere end information. God integration handler om at give den nye medarbejder et stærkt fundament, og her er det også vigtigt at fokusere på virksomhedskultur, samarbejde og aktivering af medarbejderens stakeholders.

  1. Fælles koncept – individuel eksekvering

Virksomheden skal have et fælles onboarding-koncept, der kan fungere bredt i organisationen. Konceptet skal sikre en struktureret tilgang, med angivelse af områder og tidspunkter, som giver lederne frihed til at ’gøre det på deres egen måde’. På den måde opnår virksomheden den ønskede effekt, også selv om der lokalt bliver gjort noget forskelligt.

Konceptet skal sikre, at forløbet kommer omkring de prioriterede områder, og at aktiviteterne spredes ud over den første tid i jobbet.

  1. Lederens ansvar – bred involvering

Onboarding er lederens ansvar. Men det handler om at få aktiveret hele organisationen, så den nye medarbejder oplever, at det er alle, der tager imod. Det kræver involvering fra HR, men kollegaerne skal også aktiveres, så du som leder har flere ressourcer at arbejde med.

  1. Opfølgning og evaluering

Foretag evaluering på den gennemførte onboarding, og brug de nye medarbejderes oplevelser og feedback til løbende udvikling af onboarding konceptet.

Vi kan hjælpe dig med succesfuld onboarding

Som headhunter bureau er vi først og fremmest specialister i at finde den rette kandidat – og derefter at sørge for, at kandidaten lykkes i den nye stilling. Det ses ved vores exceptionelle tilfredshedsmålinger samt vores garantiprocent, der viser, at 98% af kandidaterne stadig er i jobbet et år efter ansættelsen.

Vi hjælper med at udarbejde specifikke onboarding-programmer, som tager afsæt i den konkrete stilling, kandidatens forudsætninger samt lederens behov for sparring.