Vi sørger for professionel og individuelt tilpasset outplacement, når virksomheden vil hjælpe den opsagte medarbejder godt videre i karrieren.

Vi sørger for professionel og individuelt tilpasset outplacement, når virksomheden vil hjælpe den opsagte medarbejder godt videre i karrieren.

Vi har en pragmatisk og empatisk tilgang til outplacement, hvor vi har fokus på at hjælpe den opsagte medarbejder med personlig afklaring og målrettet jobsøgning.

Vores konsulenter er erfarne HR-profiler, som gennem mange år har arbejdet med ledelse, rådgivning og rekruttering. Den erfaring stiller vi til rådighed, når vi rådgiver, coacher og udfordrer kandidaterne, så de kommer godt videre. Vi benytter kun fastansatte konsulenter – det sikrer kontinuitet og kvalitet i rådgivningen.

Vores konsulenter bruger deres store erfaring med rekruttering af ledere, specialister og executives aktivt, når vi rådgiver og hjælper kandidaterne i deres afklaringsproces og jobsøgning. Vi har opdateret viden om jobmarkedet, indsigt i mange brancher og stor erfaring i, hvordan jobsøgningen gribes mest effektivt an.

”One size doesn’t fit all”

Outplacement-forløbet er individuelt tilpasset, da kandidaternes udgangspunkt og behov er forskellige. Det giver et fokuseret og effektivt forløb, hvor kandidaten får tid til refleksion, sparring med personlig rådgiver og værktøjer til jobsøgning.

Kandidaten tilknyttes en fast konsulent, som følger kandidaten gennem hele forløbet. Vi har velafprøvede processer og en række værktøjer, som vi sammensætter, så de passer bedst muligt til den enkelte kandidats behov. Det har vi gode erfaringer med. Det, ved vi, giver gode resultater.

Faserne i et outplacement – forløb:

Outplacement og Corporate Social Responsibility (CSR)

Afskedigelser og kollektive opsigelser skaber – uanset årsag – uro og utryghed i organisationen. Det gælder særligt for den opsagte medarbejder, men i høj grad også for de tilbageblivende medarbejdere.

Ved at hjælpe en opsagt medarbejder godt videre til et nyt job udviser virksomheden social ansvarlighed og en udstrakt hånd til den opsagte medarbejder, der føler sig værdsat fremfor tilsidesat.

Det sender et stærkt signal, når virksomheden hjælper opsagte medarbejdere videre i karrieren. Det styrker virksomhedens sammenhængskraft, da det er med til at fastholde de tilbageblivende medarbejdere og ledere, som vil føle mindre usikkerhed og større stolthed – man vil gerne arbejde i en virksomhed, der tager ansvar. Det betaler sig at behandle medarbejderne med respekt og omtanke – også når de skal forlade virksomheden.

Outplacement handler først og fremmest om at udvise social ansvarlighed og hjælpe opsagte medarbejdere videre. En afledt – men vigtig – effekt af at tilbyde opsagte medarbejdere outplacement er en positiv påvirkning af virksomhedens image. Outplacement kan derfor være en aktiv og vigtig del af din virksomheds employer branding strategi.

Medarbejderne er virksomhedens ambassadører – det gælder også de opsagte. En opsigelse vil for de fleste være forbundet med mange følelser, som f.eks. frustration, skuffelse og mindreværd. Et professionelt håndteret outplacement-forløb er med til at minimere de negative følelser hos en opsagt medarbejder.

Et succesfuldt forløb bidrager til, at medarbejderne føler sig respekteret og godt hjulpet videre og derved husker og omtaler virksomheden positivt. En god oplevelse i forbindelse med opsigelse af medarbejdere kan derfor gavne din virksomheds omdømme.

Corporate outplacement – håndtering af større opsigelsesrunder

Der er mange aspekter at overveje for at sikre den bedst mulige proces, når virksomheden står over for at skulle opsige flere medarbejdere. Da en større opsigelsesrunde kan påvirke de tilbageblivende medarbejdere og virksomhedens omdømme, er det vigtigt med en grundig planlægning og en gennemtænkt kommunikationsstrategi.

Vi rådgiver om og hjælper med udarbejdelse af:

  • Strategi og planlægning.
  • Kommunikationsstrategi – internt og eksternt.
  • Sparring med ledelsen og HR om afvikling af afskedigelserne samt håndtering af de tilbageblivende medarbejdere.
  • Krise- og rådgivningsberedskab.

Vores erfarne konsulenter står til rådighed i hele processen – forberedelse, eksekvering og outplacement – og de gør deres ypperste, for at processen gennemføres med mindst mulig påvirkning af forretningen samt professionel håndtering af de opsagte medarbejdere.

Download produktblad

Download ‘Outplacement’ og læs mere om hvordan vi kan rådgive din virksomhed i forbindelse med opsigelser og hjælpe jeres opsagte medarbejdere godt videre i karrieren.

Download 'Outplacement'
Hvis du vil vide mere
Søren Laigaard er ansvarlig for outplacement i GML-HR.