Konsulenternes brancheindsigt er en klar fordel, når kandidaterne skal findes, motiveres og vurderes!

Vi tror på, at indgående branchekendskab er med til at kvalificere vores ydelser og rådgivning. Derfor har vi valgt at fokusere på udvalgte brancher, som vi kender i dybden. Brancheindsigt handler for os om kendskab til de førende virksomheder og nøglepersoner samt forståelse for de særlige branchemekanismer og vilkår, der gør sig gældende.

Som ambitiøst konsulenthus følger vi med i, hvad der sker på virksomhedsniveau, i nøglepersoners karriere og i branchen generelt. Vi tilegner os nye færdigheder via deltagelse i aktiviteter og på messer. Vi fokuserer både på veletablerede og nytilkomne virksomheder.

I dag arbejder GML-HR med en række af landets førende virksomheder inden for energi, industri, FMCG og retail.

”Vores konsulenter er branche specialister, der forstår, hvordan tingene fungerer i din verden.”