Privatlivspolitik

GML-HR er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv.

Denne politik (sammen med andre dokumenter, der henvises til i denne politik) beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.
GML-HR er den registreringsansvarlige i forbindelse med den gældende persondatalovgivning og behandler personoplysninger manuelt og ved hjælp af elektroniske midler.

Oplysninger, vi kan indsamle fra dig

 • Dine personlige oplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdserfaring, referencer og kompetencer inden for forskellige områder samt oplysninger om din uddannelse. Du kan også sende os en kopi af dit CV, følgebreve til bestemte jobopslag samt enhver anden vedhæftet fil, som du mener, kan være til nytte for os.
 • Hvis du autentificerer med din LinkedIn-konto eller andre konti på sociale medier, bliver dine profiloplysninger, dine kontaktpersoners offentlige oplysninger og din e-mailadresse gemt i vores portal.
 • Vi opbevarer også evalueringer og feedback fra vores rekrutteringsmedarbejdere og fra de kunder, som du har arbejdet for. Vi indsamler og behandler dine referencer for at afgøre din egnethed.
 • Hvis du kontakter os, kan vi registrere den pågældende korrespondance.
 • Vi kan også bede dig om at udfylde spørgeskemaer, som vi bruger til undersøgelsesformål, selvom du ikke behøver at besvare dem. Vi underretter vores kunder om de gennemsnitlige kvalitetsresultater fra sådanne undersøgelser og bruger dem i vores markedsføringsmateriale. Navne er dog aldrig knyttet til sådanne gennemsnitlige kvalitetsresultater. For tydelighedens skyld skal det nævnes, at du med besvarelsen af spørgeskemaerne giver dit samtykke til, at dine oplysninger kan behandles som beskrevet i denne privatlivspolitik.
 • Vi kan indsamle oplysninger om alle brugere af vores portal i aggregeret form for at opnå en bedre forståelse af brugerne af vores portal som gruppe. Informationerne indeholder dog ingen personligt identificerbare oplysninger.
 • Vi kan også indsamle oplysninger om dine besøg på vores portal, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokationsdata, weblogs og andre kommunikationsdata, samt om de ressourcer du tilgår. Disse oplysninger kan f.eks. gøre dine besøg på vores portal nemmere i fremtiden.
 • Vi gør opmærksom på, at vi i rekrutteringsprocessen benytter sociale medier til indsamling af oplysninger.
 • Vi kan også opbevare cookies som nærmere beskrevet her.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Alle disse oplysninger ("dine oplysninger") bliver indsamlet og behandlet af GML-HR med henblik på følgende:
 • At levere vores tjenester til dig
 • At skræddersy jobsøgningen og -matchningen bedst muligt for dig gennem en bedømmelse af din egnethed, kvalifikationer og kompetencer – ikke kun for aktuelle arbejdsopgaver/ledige stillinger, men også for opgaver/ledige stillinger, som vi mener, kan være af interesse for dig i fremtiden.
 • At holde dig orienteret om fremtidige arbejdsmuligheder via e-mail, telefon og eller/post
 • Bortset fra hvor godkendelse er påkrævet, kan vi også bruge oplysningerne til direkte markedsføring, f.eks. via e-mail, messaging-systemer eller telefon. Du kan dog til enhver tid vælge ikke at modtage markedsføringsmeddelelser
 • At beskytte GML-HR, vores kunders og andres interesser og rettigheder
 • At hjælpe os med at skabe, offentliggøre og forbedre det indhold, som er mest relevant for dig
 • At udvikle og forbedre vores hjemmeside, portal og andre systemer yderligere for bedre at kunne betjene dig
 • At udføre undersøgelser, herunder statistik- og analyseundersøgelser
 • Generelt at overholde enhver juridisk forpligtelse

Tredjeparter

Vi bruger leverandører for at gøre det nemmere at bruge dine oplysninger effektivt og sikre dig de bedste tjenester og/eller muligheder. Det er derfor nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til tredjeparter. Denne videregivelse finder dog kun sted under følgende omstændigheder:
 • Til leverandører og deres underleverandører, kontrahenter og agenter: Vi kan engagere eller benytte andre virksomheder og personer verden over til at udføre funktioner på vores vegne. Det kan eksempelvis omfatte administrative funktioner i tilknytning til vores virksomhedsaktiviteter. Sådanne modtagere har kun adgang til de oplysninger, der er påkrævet, for at de kan udføre deres funktioner, og de har ikke tilladelse til at bruge sådanne oplysninger til andre formål. Sådanne modtagere er underlagt kontraktlige krav om fortrolighed og forpligtelser vedrørende databeskyttelse
 • Hvis det kræves ved lov, deler vi dine oplysninger med statslige eller retshåndhævende myndigheder, hvis vi efter eget skøn vurderer, at vi er forpligtet til det
 • I tilfælde af virksomhedstransaktioner (f.eks. fusion, overtagelse, due diligence) kan det være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger
 • Håndhævelse eller anvendelse af vores brugsvilkår

Tip en ven

Hvis du bruger funktionen “Tip en ven” for at sende et jobtilbud til en ven, er du ansvarlig for at få din vens godkendelse og bruge din vens navn og e-mailadresse til et sådant formål. Vi opbevarer ikke din vens oplysninger i vores systemer.

IP-adresser

Vi kan indsamle oplysninger om din computer, herunder eventuelt IP-adresse, operativsystem og browsertype, til systemadministration og for at videregive sådanne oplysninger i aggregeret form til vores annoncører. Dette er statistiske oplysninger om vores brugeres browserhandlinger og -mønstre, og de kan ikke identificere dig eller andre enkeltpersoner.

Hvis din computer deles af andre personer, anbefales det at vælge funktionen “Husk ikke mine oplysninger”, når du logger ud af din konto. Dette fjerner alle oplysninger fra cookien. Du kan afvise at acceptere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, der giver dig mulighed for at afvise lagringen af cookies. Hvis du vælger denne indstilling, kan det imidlertid forhindre dig i at få adgang til bestemte dele af portalen eller at bruge en bestemt funktionalitet. Medmindre du har indstillet din browser til at afvise cookies, udsteder vores systemer cookies, hver gang du logger på portalen. Bemærk, at vores annoncører også kan bruge cookies, som vi ikke har kontrol over.

Cookies

Yderligere oplysninger om brugen af cookies på portalen kan fås ved at klikke her.

Her opbevarer vi dine oplysninger

GML-HR opererer indenfor EU persondataloven.

De oplysninger, som vi indsamler fra dig, kan overføres til vores kunder, leverandører og deres underleverandører, der fungerer som databehandlere uden for dit bopælsland og er placeret indenfor EU/EØS og sikre tredjelande (USA). Ved at sende dine personoplysninger accepterer du denne overførsel, lagring og behandling. Vi bestræber os på at træffe alle de foranstaltninger, der er rimeligt nødvendige for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet sikkert og i henhold til denne politik.

Datasikkerhed

Du er ansvarlig for at behandle dine login-oplysninger til portalen og især den adgangskode, vi har givet dig, eller som du har valgt, strengt fortroligt. Du må ikke dele din konto med nogen anden person.

Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine oplysninger, er overførsel af oplysninger via internettet ikke 100 % sikkert, og vi kan ikke garantere for sikkerheden af de oplysninger, du sender til portalen eller en tredjepart. Enhver overførsel sker for egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger og overført dem til en tredjepart, anvender vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.

Sådan tilgår, ændrer og sletter du dine oplysninger

Du kan få adgang til dine oplysninger ved at logge på din konto og ændre/opdatere dem ved at foretage ændringer i de felter, som du anser for nødvendige, eller ved at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med det.

Vi opbevarer dine oplysninger i 12 måneder (24 måneder såfremt du er testet med DiSC eller Hogan). Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletninger indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset til behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne -bortset fra opbevaring- med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan bede os om at slette dine oplysninger ved at sende en e-mail med din sletteanmodning via stud@gml-hr.dk. De særlige lokale krav fremgår nedenfor. Du skal imidlertid være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at bevare visse af dine oplysninger for at overholde love og bestemmelser, så længe det er lovmæssigt tilladt.

Tredjeparters hjemmesider

Vores hjemmeside kan fra tid til anden indeholde links til og fra hjemmesider tilhørende vores partnernetværk, annoncører og associerede selskaber.

Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egen cookie- og privatlivspolitik, og at vi ikke påtager os noget ansvar for denne politik. Undersøg deres politik, før du sender personoplysninger til sådanne tredjeparters hjemmesider.

Ændringer i denne politik

Enhver ændring, som vi fremover måtte foretage i vores politik, vil blive slået op på denne side og vil erstatte den tidligere version.

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til dine oplysninger eller har brug for assistance vedrørende denne politik, kan du sende en e-mail til os via info@gml-hr.dk.