Vi leverer dedikeret search & selection tilpasset hver enkelt kundes behov

Hvem er GML-HR?


GDPR

GML-HR lever op til kravene i EU's nye persondataforordning og har i den forbindelse den 28. juni 2019 modtaget en ISAE 3000 erklæring herpå.

Erklæringen er en blåstempling af vores processer og datahåndtering. Det er dokumentation for, at vores håndtering af kandidaternes data sker i henhold til forordningen og sikrer fuld fortrolighed.

Erklæringen ændrer ikke noget i forhold til praktikken omkring vores samarbejde med kunder og kandidater.

Vi er meget bevidste om, at leve op til den tillid kunder og kandidater viser os. Derfor er vi også tilfredse med, at erklæringen ikke har nogen anmærkninger.

Læs vores erklæring her:


GML-HR - ISAE 3000

Konsulentfirma med branchefokus

GML-HR er en ambitiøs og veletableret konsulentvirksomhed med erfarne konsulenter inden for Search & Selection, ledertræning og organisationsudvikling.

Vi har valgt at fokusere på brancher, vi kender i dybden, da vi tror på, at indgående branchekendskab er med til at kvalificere vores ydelser og rådgivning. I dag arbejder GML-HR med en række af landets førende virksomheder inden for energi, industri, FMCG og retail.

”Vi har en fast forankret tro på, at et konsulentfirma baseret på ordentlighed, integritet, høj faglighed samt innovation og nysgerrighed har en berettigelse.”


HR skal give forretningsfordele

GML-HR leverer professionelle HR-ydelser, som bidrager til at styrke vores kunders forretning. Vores konsulenter er først og fremmest drevet af at arbejde med HR – at finde de rette kandidater og udvikle ledere og organisationer.

Vi har ikke revolutioneret processerne og ej heller opfundet et vidundermiddel, som sikrer en nem genvej til resultater og succes – hverken i forbindelse med rekruttering eller organisationsudvikling. Men vi har opbygget en organisation bestående af kompetente konsulenter med særligt kendskab til- og erfaring med de brancher, de hver især arbejder med. Det sikrer den bedste rådgivning til vores kunder.

Vores konsulenter får løbende opdateret deres viden og kompetencer qua uddannelse og har de bedste redskaber til rådighed. Vi laver fleksible løsninger tilpasset kundens behov, ligesom vi arbejder innovativt og er konstant i bevægelse. Derudover har vi en holdning til vores arbejde, er tro mod vores værdier og har modet til at udfordre vores kunder.

Uanset om vi arbejder med rekruttering, organisationsudvikling eller ledertræning, så lykkedes vi, når vi har bidraget til at udvikle kundens forretning. Vi finder de bedst egnede kandidater og udvikler organisationer, ligesom vi træner ledere til at blive endnu dygtigere til at varetage deres ansvarsområde.

”Vi vil være kendt for at levere rådgivning med en høj grad af kvalitet og professionalisme. Målet er at blive den foretrukne samarbejdspartner for kunder og kandidater.”


Historie

GML-HR blev etableret i år 2010 af erfarne konsulenter. Målet var at opbygge et konsulentfirma bestående af dedikerede konsulenter med en god forretningsforståelse, stærke HR-kompetencer og viljen til at gå en ekstra mil for at bidrage til kundernes udvikling.

GML-HR har haft en positiv udvikling gennem årene, hvor organisationen er vokset i takt med stigende aktivitetsniveau. Vi er begunstigede af at arbejde med nogle af de førende virksomheder inden for de respektive brancher. Det er en god blanding af store veletablerede virksomheder og mindre opstarts- og vækstvirksomheder.

Vi arbejder også internationalt, selvom vi er forankret i Danmark.

GML-HR ejes i dag af fem partnere, som alle er aktive i den daglige drift. Virksomheden har siden etableringen haft eksterne rådgivere tilknyttet – i de første år et advisory board med erfarne erhvervsfolk, som bistod med vejledning og erfaring. Senere er bestyrelsen suppleret med eksterne medlemmer, som kommer med erfaring og opdateret viden om de brancher, vi fokuserer på, hvilket alt sammen giver god sparring til den løbende udvikling af GML-HR.

I år 2012 etablerede vi et subbrand, GML-HR Retail. I dette regi arbejder vi med rekruttering og træning specielt rettet mod større retailkæder på butiksniveau.

Hovedkontoret i Kolding er blevet suppleret med et kontor i København og Odense.


Værdier

I GML-HR efterlever vi tre grundlæggende værdier:

  • Professionalisme
  • Hjælpsomhed
  • Ansvarsbevidsthed

Det gælder internt i forhold til kollegaer og eksternt i forhold til kunder, kandidater og andre samarbejdspartnere.


Internationalt mindset

Selvom vi har base i Danmark, betragter vi os som et konsulentfirma med internationalt udsyn.

Megen inspiration og nytænkning med relevans for vores egen og vores kunders forretning kommer fra udlandet, og derfor har vi lige fra starten haft en international tilgang til vores arbejde. Det er naturligt for os at have internationalt fokus i forhold til at finde de bedste kandidater. Ofte kommer flere af de kandidater, vi præsenterer for vores kunder, fra udlandet.

Vi løser internationale opgaver, hvor vi rekrutterer udenlandske kandidater til danske virksomheder, ligesom vi bistår udenlandske virksomheder i rekrutteringsopgaver i Danmark. Vores researchteam benytter de bedst tænkelige værktøjer til at håndtere international rekruttering, bl.a. et vidt forgrenet netværk og forskellige IT-redskaber. Vi deltager i veletablerede branchenetværk, arrangementer og har etableret netværksrelationer med ledende, tekniske universiteter og business schools i Europa – hvorigennem vi har adgang til de bedste internationale kandidater.


Etik

Etik er at gøre det rigtige, også når der ikke er nogen, der ser det! Etik og tillid er et grundfundament i vores virksomhed. Vi yder kontinuerligt en indsats for at opretholde høje etiske standarder i forhold til vores kunder, kandidater og andre interessenter. Det er ikke blot et løfte, men en kerneværdi i vores virksomhed - hvilket bl.a. afspejles i følgende:

  • Fast pris – vi har fuld gennemskuelighed omkring honoraret på vores opgaver. Der aftales altid en fast pris på opgaverne for at undgå interessekonflikter i processen.
  • Off-limits – vi informerer proaktivt vores kunder om relevante off-limit virksomheder, ligesom vi forpligter os til ikke at kontakte medarbejdere fra forretningsenheder, hvor vi har løst opgaver inden for de sidste 12 mdr. Ansøgere, der er i et ansættelsesforhold hos vores kunder, vil blive behandlet på lige fod med andre ansøgere til stillingen.
  • Diversitet – vi støtter ligestilling, hvilket betyder at vi ikke favoriserer kandidater på grund af køn, race, alder, seksuel orientering samt af politiske og religiøse grunde.
  • Fortrolighed – vi respekterer fortrolige oplysninger og videregiver ingen oplysninger om en kandidat uden tilladelse, ligesom vi heller ikke videregiver fortrolige oplysninger om vores kunder uden at have særlig tilladelse. Vi følger lovgivningen i EU’s Persondataforordning.
  • Branchestandarder – vi efterlever de høje professionelle standarder skitseret af brancheforeningen Search Danmark, hvor Partner Lars Gaarde er bestyrelsesmedlem.
    Læs mere om Search Danmark på www.searchdanmark.org


Vil du vide mere?

Kontakt en af partnerne, hvis du vil vide mere om GML-HR.

Lars Gaarde +4521210094 // lg@gml-hr.dk