Konsulentfirma på andet årti

GML-HR blev etableret i år 2010 af erfarne konsulenter. Målet var at opbygge et konsulentfirma bestående af dedikerede konsulenter med en god forretningsforståelse, stærke HR-kompetencer og viljen til at gå den ekstra mil for at bidrage til kundernes udvikling.

Gode konsulentydelser er godt håndværk

Vi har ikke revolutioneret processerne og ej heller opfundet et vidundermiddel, som sikrer en nem genvej til resultater og succes – hverken i forbindelse med Search and Selection eller forretningsudvikling.

Men vi har opbygget en organisation bestående af kompetente konsulenter med særligt kendskab til- og erfaring med de brancher, de hver især arbejder med. Vi laver fleksible løsninger tilpasset kundens behov, arbejder innovativt og sørger for løbende udvikling af vores konsulenter. Det sikrer den bedste rådgivning til vores kunder.

Vores fundament er dygtige konsulenter og en stærk kundebase og vi er begunstigede af at arbejde med nogle af de førende og mest progressive virksomheder inden for de brancher, vi fokuserer på.

”Vi har en holdning til vores arbejde, er tro mod vores værdier og har modet til at udfordre vores kunder.”

Konsulentbureau med branchefokus

Vi har valgt at fokusere på brancher, vi kender i dybden, da vi tror på, at indgående branchekendskab er med til at kvalificere vores ydelser og rådgivning.

Vi deltager i brancherelaterede netværk og arrangementer for løbende at blive opdateret på udviklingen og samtidig pleje vores netværk. I dag arbejder GML-HR med en række af landets førende virksomheder inden for energi, industri, FMCG og retail.

Konsulentfirma med internationalt udsyn

GML-HR bidrager med internationalt udsyn og erfaring.

Vi løser rekrutteringsopgaver uden for Danmark – oftest for danske virksomheder til deres internationale datterselskaber. For vores researchere er det naturligt også at søge kandidater i udlandet, når vi skal finde de bedste ledere og specialister til vores kunder.

Op imod 10 % af de præsenterede kandidater kommer fra udlandet.

Vi har stor erfaring med at gennemføre strategiimplementering og ledelsesudvikling for danske selskaber med udenlandske datterselskaber. Her bistår vores konsulenter de danske hovedkvarterer og sikrer en forankring lokalt i de enkelte datterselskaber globalt.

Vores konsulentfirmas værdier

Etik og tillid er et grundfundament i vores virksomhed. Vi yder kontinuerligt en indsats for at opretholde høje etiske standarder i forhold til vores kunder, kandidater og andre interessenter. Det er ikke blot et løfte, men en kerneværdi i vores virksomhed.

I GML-HR efterlever vi tre grundlæggende værdier:

  • Professionalisme
  • Hjælpsomhed
  • Ansvarsbevidsthed

Det gælder internt i forhold til kollegaer og eksternt i forhold til kunder, kandidater og andre samarbejdspartnere.

Vi er medlem af brancheforeningerne Search Danmark og VPP ogefterlever de høje professionelle standarder der foreskrives. Læs mere om Search Danmark på www.searchdanmark.org

Vi støtter diversitet og ligestilling, hvilket betyder at vi ikke favoriserer kandidater på grund af køn, race, alder, seksuel orientering samt af politiske og religiøse grunde.

GDPR

Fortrolighed har vores højeste prioritet. Vi respekterer fortrolige oplysninger og videregiver ingen oplysninger om en kandidat uden tilladelse, ligesom vi heller ikke videregiver fortrolige oplysninger om vores kunder uden at have særlig tilladelse. Vi lever op til alle GDPR-kravene i EU’s persondataforordning.

Spørgsmål om vores håndtering af persondata kan rettes til Partner Hanne Puggaard.

Vi har en anmærkningsfri ISAE-3000 erklæring, og den kan downloades her.

Hanne er ansvarlig for GDPR
Kontakt Hanne hvis du vil vide mere om hvordan vi håndterer GDPR i GML-HR.