Potentialeforløsende lederudvikling: Skab fremdrift!

For os handler ledertræning og organisationsudvikling om at forløse potentialet hos den enkelte leder og teamet til gavn for forretningen.

Vi mener, at ledelseskraften udgør en af de væsentligste forudsætninger for fremgang og bedre resultater, og derfor tror vi på kontinuerlig lederudvikling og -træning.

De fleste brancher udsættes konstant for påvirkning udefra. Det påvirker helt naturligt ledelsen og de kompetencer, der er behov for ledelsesmæssigt.

Derfor bør lederudvikling være en on-going proces, som bliver særligt aktuel, når virksomhedens fremtidige strategi formuleres. Nye mål og ambitioner kræver nye måder at gøre det på, og her får ledernes evner en afgørende betydning.

Det er det, vi som ambitiøst konsulenthus hjælper med.

Strategiforandring giver behov for ledelsesudvikling

Implementering og eksekvering af virksomhedens strategi skal udføres af mennesker. Derfor skal man være opmærksom på, at en ny strategi kan medføre behov for lederudvikling.

Problemstillingen er alment anerkendt, men alligevel overses behovet for ledertræning og opbygning af medarbejdernes kompetencer ofte.

Det kan resultere i manglende resultater og mistrivsel i organisationen.

”Morgendagens ledere skal udvikles, så ledere på alle ledelseslag er kvalificerede til at løse morgendagens udfordringer”.

Analyse, udvikling og forankring

Vi hjælper med at kortlægge de kompetencer, som nye strategiske indsatsområder kræver – og herefter planlægge, hvordan disse skal udvikles. Det øger sandsynligheden for at lykkes og giver engagerede medarbejdere.

Vi skaber læring gennem anvendelse af velafprøvede og innovative metoder samt aktiv involvering af deltagerne i organisationsudviklingen.

Vi tilpasser lederudviklingsforløbet til virksomhedens situation og udfordringer, og vi finder den rigtige læringssti, som sikrer motivation, udvikling og forankring ved deltagerne.

Resultatet er stærkere teams, individuel udvikling og styrket ledelseskompetence i organisationen.

Vores resultater med ledelsesudvikling

Vi har gennemført en række lederudviklingsforløb med fokus på at flytte både den enkelte leder og teamet. Vi er lykkedes med at:

 • skabe et bevidst og aktivt lederskab
 • skabe en åben og nysgerrig ledergruppe
 • gøre ledelse inspirerende
 • bygge stærke teams af dedikerede medarbejdere
 • fremme synergi i samspillet mellem lederne
 • skabe ”sence of urgency”, så lederne tager ejerskab på problemstillinger.

Elementerne i lederudviklingsforløbet tilpasses og kan være en kombination af både strategiske og fundamentale kompetencer.

Det drejer sig bl.a. om:

 • Ledertræning – individuelt og af teamet som helhed
 • Akademier og talentudvikling
 • Kultur
 • Executive Coaching
 • Situationsbestemt ledelse
 • Distanceledelse
 • Salgsledelse
 • Personlig effektivitet

Det betaler sig at investere i lederudvikling. Det viser en dansk undersøgelse, hvor nogle af de væsentligste konklusioner var følgende:

Af virksomheder med stort fokus på lederudvikling havde:

 • 39% et overskud på over 10%.
 • 29% høj effektivitet.
 • 87% høj eller meget høj medarbejdertilfredshed.

Af virksomheder med lavt fokus på lederudvikling havde:

 • 22% et overskud på over 10%.
 • 10% høj effektivitet.
 • 34% høj eller meget høj medarbejdertilfredshed.

Tallene taler for sig selv. Virksomheder med fokus på lederudvikling klarer sig markant bedre end de virksomheder, der ikke har.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med lederudvikling? Tøv ikke med at kontakte os til en uforpligtende dialog.

White paper om lederudvikling

Vi du vide, hvordan andre HR-proffer bygger lederudviklingsprogrammer i større danske virksomheder?

Så download GML-HRs seneste whitepaper: “How larger companies in Denmark approach corporate leadership development”.

Vi har interviewet 16 HR-executives om, hvordan de har løst opgaven. Vi har opdelt findings i tre faser:

 • Udvikling
 • Gennemførelse
 • Forankring

Du får:

 • Konkrete eksempler
 • Pains & gains
 • Et katalog af metoder og selling points
 • …og det, der overraskede konsulenterne

Meningen er, at HR skal finde inspiration til at bygge endnu bedre lederudviklingsprogrammer i fremtiden.

God fornøjelse.

Download white paper
Ring til Mogens!
Kontakt Mogens Fog, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med ledertræning og organisationsudvikling.