Tag styring.

Strategi handler om at tage styring og træffe bevidste valg og fravalg. I en strategiproces sætter vi retning, definerer ambitionen og fastsætter målene. Vi beskriver den mest hensigtsmæssige vej frem og definerer de handlinger, der skal til.

På den måde er ingen i tvivl om, hvad der skal til for at nå målene.

Strategiprocessen består af tre kerneelementer:

  • Analyse
  • Udvikling
  • Implementering

I analysefasen tager vi udgangspunkt i virksomhedens kultur, jeres branche og de særlige mekanismer, der gør sig gældende. Men vi lader os også inspirere af, hvad der med succes er gjort i andre brancher.

I udviklingsfasen er der fokus på prioritering og valg samt fastlæggelse af strategien.

I implementeringsfasen arbejder vi ud fra den klarlagte plan med løbende opfølgning og skærpet fokus.

Under cases kan du se eksempler på, hvordan GML-HR har hjulpet virksomheder med udvikling og eksekvering af nye succesfulde strategier. Klik her.

Kontakt Mogens!
Få en snak om hvordan vi kan hjælpe med at udvikle jeres forretning!