Hvornår er rette tid til jobskifte?

Vi anbefaler, at du med passende mellemrum evaluerer din karriere. Trives du i dit nuværende job, rummer det de rette udfordringer, og giver jobbet dig mulighed for, at du kan udvikle dig i den retning, du gerne vil? Du bør gøre dig tanker om et jobskifte, mens du er i en positiv jobsituation. Det øger muligheden for, at dit næste jobskifte bliver et positivt tilvalg fremfor et jobskifte drevet af frustration og lysten til hurtigt at komme væk.

Dit CV er vigtigere end din ansøgning!

Derfor skal du prioritere at udfærdige et velskrevet og informativt CV. Start med at udarbejde et brutto-CV som tager afsæt i din uddannelsesmæssige baggrund, kurser, arbejdsopgaver, ansvarsområder, resultater, sprog, IT etc.

Pluk de vigtigste informationer fra dit brutto-CV og udarbejd et målrettet CV i forhold til den aktuelle stilling, du søger. På den måde har du mulighed for at fremhæve de mest relevante erfaringer fra tidligere jobs afhængig af, hvilken stilling du søger. Du skal sørge for at opdatere dit brutto-CV løbende, så du undgår at glemme detaljer og erfaringer, der er relevante for dit cv.

Kort eller langt CV?

Kunsten er at finde den rette balance mellem over- og underinformation. Dit CV må gerne fylde flere sider, men undlad unødige informationer i forhold til den konkrete stilling, du søger.

Tag ikke for givet, at modtageren har kendskab til de virksomheder, som du har været ansat i (herunder branche, størrelse etc.). Du kan derfor lette læse- og rekrutteringsprocessen for modtageren, hvis du kortfattet beskriver faktuelle forhold på tidligere ansættelsessteder.

Vær opmærksom på at der kan være forskel på indholdet i to stillinger med samme titel, så derfor bør du gøre dig umage med at uddybe dine ansvarsområder.

Understøt beskrivelsen af dine kompetencer ved at fremhæve særlige resultater og udvalgte successer – eksempler på hvor du har gjort en forskel. Du har kort tid til at fange modtagerens opmærksomhed. Lav et skarpt CV med et personligt præg, så du fanger modtagerens interesse. Brug pladsen i CV’et effektivt – undlad at anvende for definerede skabeloner og drop kedelige klichéer.

Forberedelse til samtalen

Det er vigtigt at få det optimale ud af samtalen, så du efterfølgende kan vurdere om stillingen og virksomheden er noget for dig. Sæt dig grundigt ind i stillingen, virksomheden og branchen. Vær afklaret med, hvad der er vigtigt for dig - f.eks i forhold til arbejdsopgaver, din fremtidige chef, virksomhedens værdier, fremtidsudsigterne, mulighed for uddannelse m.v. og forbered konkrete spørgsmål i forhold til dette.

Overvej hvad dit udbytte af samtalen skal være og målret din forberedelse efter det. Husk på, at det ikke kun er arbejdsgiveren der skal vælge – det skal du også!

Vær afklaret med hvorfor du har søgt den konkrete stilling og vær klar til at uddybe dine kompetencer ved en grundig og målrettet gennemgang af dit CV. Undlad at bruge tiden på at fortælle om alt det de andre gjorde forkert og koncentrér præsentationen om dig selv og dine meritter. Vær reflekteret og ærlig om de fejltagelser du har gjort, og den læring du har med.

Mød vores ekspert i outplacement!
Søren Laigaard er ansvarlig for outplacement i GML.