Executive Assessment

Vurdering af lederevner på C-level.

GML-HR tilbyder at foretage et Executive Assessment af enkelte kandidater målrettet ledere og specialister på strategisk/taktisk niveau. På den måde opnår vi dybtgående indsigt i kandidatens personlighed og kognitive spændvidde.

Et Executive Assessment foretages i forbindelse med search and selection, udvikling af talenter eller evaluering af lederpotentiale.

Vores Executive Assessment er en udvidet personvurdering, som bygger på en internationalt anerkendt performancemodel baseret på mere end 25 års intensiv research og validering.

Der er tale om en særdeles grundig evaluering, hvor kandidatens testresultater vurderes op imod stillingen, succeskriterier og kritiske kompetencer. Dette kombineret med 360 graders referencer munder ud i en skriftlig rapport indeholdende konsulentens anbefaling.

Kandidaten gennemgår et struktureret interview og modtager mundtlig såvel som skriftlig feedback på sine testresultater.

Personality Assessment

Vurdering af ledere og specialister

GML-HR tilbyder at foretage vurdering af enkelte kandidater med vores Personality Assessment, som er målrettet ledere og specialister på operationelt/taktisk niveau.

Metoden giver værdifuld indsigt i kandidatens personlighed og kognitive spændvidde og kan med stor fordel anvendes i forbindelse med rekruttering, udvikling af talenter eller evaluering af lederpotentiale.

Personality Assessment giver dybtgående indsigt i kandidatens motivation og drive samt interpersonelle præferencer og foretrukne arbejdsstil. Derudover opnår den rekrutteringsansvarlige værdifuld information om kandidatens kognitive kapacitet vurderet på forskellige områder.

Kandidaten gennemgår et struktureret interview og modtager mundtlig såvel som skriftlig feedback på sine testresultater.

Vi anvender anerkendte testsystemer

For at skabe et så nuanceret billede af kandidaten som muligt anvender GML-HR et fleksibelt bedømmelsesgrundlag, der som minimum indeholder personlighedstest og omtankeprøve. Vi anvender internationalt anerkendte og validerede testværktøjer, der er tilgængelige på en lang række sprog.

Til vurdering af personlighed anvender vi to systemer: MPA fra Master Management og Hogan Assessment. Til vurdering af kognitive færdigheder anvender vi ACE. Du kan læse mere om vores testværktøjer ved at klikke på system-navnene.

Derudover er vi som headhunter bureau certificerede i en række andre systemer, hvilket betyder, at vi ofte er i stand til at anvende de testsystemer, som vores kunder benytter. Det letter processen for kandidater og fremmer forståelsen for kunden.

Lars ved meget om test!
Kontakt Lars Gaarde, hvis du vil vide mere om vores assessment.