Få et dedikeret team til din rådighed

GML-HR har et professionelt setup til håndtering af rekrutteringsprojekter, hvor kunden skal gennemføre et stort antal rekrutteringer over kort tid. Vores Insourcing-koncept dækker over et projekt, hvor GML-HR som tredjepart udfører dele af eller hele rekrutteringsprocessen for virksomheden.

Oftest bliver vi anvendt som in-house konsulenter og indgår som en del af kundens forretning, hvor vi med vores kompetencer og erfaringer bidrager til at løfte større search & selection projekter i samarbejde med virksomheden.

Der opstår typisk et stærkt partnerskab, hvor vi ikke kun bidrager med vores kernekompetencer, men også får en dyb indsigt i virksomhedens kultur, adfærd og værdier. Dette bidrager til udformningen af præcise selektionskriterier, når nye medarbejdere skal ansættes i samarbejde med virksomhedens ansættende ledere og HR organisation.

Projekter af denne art løber oftest over en lang periode, og vi sammensætter et dedikeret team af GML-HR medarbejdere, da vi på den måde sikrer os fuldt fokus og commitment til den rekrutterende virksomhed.