Hvornår er rette tid til jobskifte?

Overskriften er et komplekst spørgsmål, som kun du kan svare på, da mange forskellige faktorer naturligvis spiller ind på en stor livsbeslutning som denne. Der er dog 3 grundlæggende spørgsmål, du kan stille dig selv, når tanker om et muligt jobskifte begynder at kredse:

1) Har jeg det godt, hvor jeg er?

2) Bliver jeg jævnligt udfordret på en positiv og konstruktiv måde?

3) Har jeg mulighed for at give min personlige udvikling næring?

Vi anbefaler, at du med passende mellemrum evaluerer din karriere. Trives du i dit nuværende job, rummer det de rette udfordringer, og giver jobbet dig mulighed for, at du kan udvikle dig i den retning, du gerne vil? Du bør gøre dig tanker om et jobskifte, mens du er i en positiv jobsituation. Det øger muligheden for, at dit næste jobskifte bliver et positivt tilvalg fremfor et jobskifte drevet af frustration og lysten til hurtigt at komme væk.

Dit CV er vigtigere end din ansøgning

Derfor skal du prioritere at udfærdige et velskrevet og informativt CV. Start med at udarbejde et brutto-CV som tager afsæt i din uddannelsesmæssige baggrund, kurser, arbejdsopgaver, ansvarsområder, resultater, sprog, IT etc.

Pluk de vigtigste informationer fra dit brutto-CV og udarbejd et målrettet CV i forhold til den aktuelle stilling, du søger. På den måde har du mulighed for at fremhæve de mest relevante erfaringer fra tidligere jobs afhængig af, hvilken stilling du søger. Du skal sørge for at opdatere dit brutto-CV løbende, så du undgår at glemme detaljer og erfaringer, der er relevante for dit cv.

Vi anbefaler, at du opdaterer dit brutto-CV løbende, så du undgår at glemme detaljer og erfaringer, der er relevante for dit CV. 

Kort eller langt cv?

Kunsten er at finde den rette balance mellem over- og underinformation. Dit CV må gerne fylde flere sider, men undlad unødige informationer i forhold til den konkrete stilling, du søger.

Tag ikke for givet, at modtageren har kendskab til de virksomheder, som du har været ansat i (herunder branche, størrelse etc.). Du kan derfor lette læse- og rekrutteringsprocessen for modtageren, hvis du kortfattet beskriver faktuelle forhold på tidligere ansættelsessteder.

Du bør desuden være opmærksom på, at to stillinger med samme titel kan være vidt forskellige, og du bør derfor altid gøre dig umage med at beskrive dine arbejdsområder.  

Understøt beskrivelsen af dine kompetencer ved at fremhæve særlige resultater og udvalgte succeser – eksempler på at du har gjort en forskel. Du har kort tid til at fange og fastholde modtagerens opmærksomhed, så hold dit CV skarpt og spændende, og inkluder et personligt præg. Brug pladsen i CV’et effektivt – undlad at anvende standardskabeloner, og drop de kedelige klichéer. 

Forberedelse til samtalen

Det er vigtigt at få det optimale ud af samtalen, så du efterfølgende kan vurdere om stillingen og virksomheden er noget for dig. Sæt dig grundigt ind i stillingen, virksomheden og branchen. Vær afklaret med, hvad der er vigtigt for dig - f.eks i forhold til arbejdsopgaver, din fremtidige chef, virksomhedens værdier, fremtidsudsigterne, mulighed for uddannelse m.v. og forbered konkrete spørgsmål i forhold til dette.

Overvej hvad dit udbytte af samtalen skal være, og målret din forberedelse efter det. Husk på, at det ikke kun er arbejdsgiveren, der skal vælge – det skal du også! 

Hvorfor har du søgt den konkrete stilling? Hvilken værdi kan du tilføje virksomheden?  

Vær klar til at uddybe dine kompetencer ved en eventuel grundig og målrettet gennemgang af dit CV. Undlad at bruge tid på at fortælle om alle de trælse kollegaer, og hvad de gjorde forkert – koncentrer i stedet præsentationen om dig selv og dine meritter. Forhold dig reflekteret og ærlig om dine fejltagelser og svagheder, og fokuser på alt det, du har lært, i stedet for alt det der gik galt.