Ribe Biogas A/S – Adm. Direktør – Ribe Biogas A/S


Søg stillingen


Visionær virksomhed – Grøn omstilling

Motiveres du af at arbejde i en virksomhed med kommercielle ambitioner og et stort fokus på den grønne omstilling?

Er du klar til at tage ansvar for at gennemføre store investeringsprojekter med ny teknologi og nye produktionsformer?

Og vil du gerne fortsætte karrieren som leder af en mindre virksomhed med sund økonomi og stor eksekveringskraft?

Så kan du være den kandidat, vi søger til stillingen som Adm. Direktør for Ribe Biogas. 

Et selskab med lokal forankring og stærkt ejerskab

Ribe Biogas har siden 1990 produceret biogas af spildprodukter som gylle, dybstrøelse og spildprodukter fra slagteri og mejeri. Hovedparten af det materiale, der omdannes til biogas, leveres af Ribe Biomasseformidlingsforening, som ejes af en række lokale landmænd.  

Biogasanlægget behandler årligt ca. 440.000 tons biomasser, hvilket forventes at stige til 680.000 tons, når den igangværende udvidelse af anlægget er gennemført. Der produceres ca. 15.000.000m³ biogas, som sælges via Evidas gasnetværk, der er forbundet med hele det Europæiske Gasnet. Biogassen som produceres er CO2 neutral og dermed miljøvenligt energi.

Teknologien inden for biomasse og beslægtede energiteknologier udvikler sig hele tiden. Ribe Biogas har et af Danmarks mest stabile biogasanlæg, og der er gennem årene foretaget betydelige investeringer i bl.a. udvidelse af produktionskapaciteten og lugtbehandlingssystemet.

Ejerkredsen ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at deltage i forskning og udvikling for at flytte grænserne for produktion af grøn energi. Ribe Biogas har en ambitiøs vækststrategi, og der er opkøbt et stort jordareal, så der er plads til etablering af nye energianlæg og produktionsformer – hvor eksempelvis PTX, pyrolyseanlæg og produktion af grøn protein er under overvejelse. 

Du skal tage virksomheden til næste niveau

Stillingen som Adm. Direktør bliver ledig, da den nuværende Direktør har søgt nye udfordringer uden for organisationen. Han overdrager en velkørende virksomhed med stærk teknologi og kompetente medarbejdere.

Som Direktør får du med reference til bestyrelsen ansvaret for de samlede aktiviteter i selskabet. Det er et bredt ansvarsområde med fokus på stabil drift og gennemførelse af en kontrolleret vækstplan med flere spændende projekter.

Udover den daglige drift skal du være en aktiv bidragsyder og sparringspartner i forhold til bestyrelsen omkring den strategiske udvikling af virksomheden. Det forventes, at du er initiativrig både i forhold til udvikling af den eksisterende forretning, men også i forhold til at afsøge nye forretningsmuligheder, teknologiformer og samarbejdspartnere.

Spændvidden i stillingen er bred, og du kommer til at arbejde med mange forskellige aspekter ud over den daglige drift bl.a. myndighedshåndtering, sikkerhedsspørgsmål og forskellige optimerings- og investeringsprojekter.

Du skal på eget initiativ og på opfordring fra bestyrelsen udarbejde business cases og beslutningsoplæg med detaljeret og retvisende anvisninger af investeringsomfang, finansiering, indtjeningspotentialer og risici i forbindelse med nye tiltag.

Du skal være en kompetent og inspirerende leder for organisationen og samtidig være en god repræsentant for virksomheden overfor lokalområdet og ved deltagelse i netværk og andre fora.  

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • P/L ansvarlig med opfølgning på budgetter og regnskaber.
 • Markedsovervågning.
 • Sikre at virksomheden til stadighed har adgang til tilstrækkelig biomasse til at oprettet produktionen.
 • Holde sig orienteret omkring subsidieordninger og den teknologiske udvikling.
 • Tilsikre at virksomheden lever op til lovgivning om sikkerheds- og miljøspørgsmål.
 • Interessenthåndtering og eksternt samarbejde med lokalsamfundet, partnere og underleverandører.
 • Håndtering af investeringsprojekter – fra idéfasen til afsluttet projekt.
 • Forestå administrationen af Ribe Biomasseformidlingsforening a.m.b.a. 
 • Løbende udvikling af organisationen.
 • Arbejdssted Ribe.

Vores forventning

Du har betydelig erfaring med strategisk udvikling og solid ledelsesmæssig ballast. Vi ser gerne, at du har arbejdet med energiproduktion eller anden industrivirksomhed med komplekse produktionsprocesser og teknologi.

Du har god teknisk forståelse, men har dit fokus rettet mod det administrative og den forretningsmæssige udvikling. Din markedsforståelse er god, og du formår at skabe forretningsmuligheder og forandringer i en kompleks kontekst. Du har blik for hele værdikæden.

Derudover skal du gerne bringe:

 • Analytisk sans og evnen til at træffe gode forretningsmæssige beslutninger.
 • God økonomisk forståelse og stærke administrative kompetencer.
 • En god evne til at samarbejde og interessenthåndtering.
 • Erfaring med at udarbejde business cases og beslutningsoplæg.
 • Solid erfaring med større investeringsprojekter.
 • Høj integritet, sunde værdier og en respektfuld tilgang til andre.
 • Evnen til at eksekvere og omsætte strategi til taktiske og operationelle handlinger.
 • Gode kommunikative evner mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk.
 • Evnen til at skabe og vedligeholde relationer på forskellige niveauer og indgå tværgående samarbejder
 • Evnen til at udvikle organisationen ved at sætte det rette hold, skabe et godt arbejdsmiljø samt motivation og trivsel.
 • En videregående uddannelse.

Det kan du forvente

Du får ansvaret for en solid vækstvirksomhed med en driftig og kompetent ejerkreds. Virksomheden er både drevet af kommercielle ambitioner og ønsket om at bidrage til den grønne omstilling ved at fortrænge fossile brændsler med grøn gas.

Du skal sikre, at Ribe Biogas vokser, og du vil opleve stor opbakning fra ejerkreds og bestyrelse, ligesom der er både vilje og formåen til at foretage de nødvendige investeringer for at indfri ambitionerne.

Jobbet byder på spændende udfordringer og giver dig god mulighed for bruge din ledelseserfaring og forretningsmæssige kompetencer til at skabe en betydelig udvikling.

Ribe Biogas vil være en god arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel, hvor man viser socialt ansvar på uddannelsesområdet ved at have lærlinge og maskinmesteraspiranter.

Der tilbydes attraktive ansættelsesbetingelser som modsvarer de opstillede krav og forventninger. 

Er du interesseret?

Ribe Biogas A/S samarbejder med konsulentfirmaet GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommen til at kontakte Partner Søren Laigaard-Andersen på 2074 4492. Enhver henvendelse behandles fortroligt. Søg stillingen ved at klikke på ”Søg Stillingen” nedenfor.

Ribe Biogas A/S har siden etableringen i 1990 produceret biogas på spildprodukter fra landbrug, slagteri og mejeri og bidrager dermed til at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

Selskabet ejes af lokale landmænd i et leverandørselskab RBMF – Ribe Biomasse Formidlings Forening (83%) og NGF Nature Energy (17%). Virksomheden beskæftiger ca. 15 medarbejdere. Læs mere på www.ribebiogas.dk

Søg stillingen

03 / 2024