Unge på arbejdsmarkedet med andre forventninger

Vi skal nok vænne os til, at de unge kommer på arbejdsmarkedet med andre forventninger. Der gives mange bud på hvorfor. Simon Sinek mener, at den nye generation er særligt optaget af, at deres liv og job skal have et klart formål og ønsket om at gøre en forskel.

En ny generation af impact-entreprenører vinder frem. For dem er forretningsideen central, men den egentlige drivkraft findes i at løse samfundsproblemer. Det ser man ofte på de unges ideer ved entreprenørkonkurrencer.

I et mineralfattigt land som Danmark skal vi huske at give gode betingelser for innovation og iværksætteri. Vi skal hylde vores iværksættere men måske i særlig grad impact-entreprenørerne, som ikke kun jagter hurtig rigdom, men rent faktisk ønsker at løse samfundsproblemer.

Lad os satse på, at de der millennials kan ruske op i tingene, så vi kan skabe nye nyttige industrier med Danmark i førertrøjen. Vi er godt med når det handler om vedvarende energi, miljøteknologi og plejeindustri. Lad os sende en varm tanke til økoflippere og idealister, som måske var forud for deres tid, men som i høj grad kan være inspiration og ideal for fremtidens impact-entreprenører.

#markedet  #øko  #unge