Prisen på grisen

Honorarer på search ydelser er en finurlig størrelse. Per definition er honoraret højere desto større titel og impact på organisationen sammenlignet med specialister. Gennem mange år i branchen har det ofte undret os, bevares, der er logiske argumenter men også ulogiske.

C-level kandidater har ofte en høj geografisk mobilitet, en i forvejen høj eksponering, såvel i erhvervslivet som på sociale medier og er, alt andet lige, betydeligt nemmere at finde og få i dialog omkring en konkret stilling – opgaven her er snarere en gennemarbejdet kvalificering af kandidaten end en vanskelig search.

Ved search af tunge specialister viser der sig typisk et andet billede; ofte er der et meget begrænset kandidatfelt, få uddannede, vanskelige at motivere til et jobskifte, forholdsvis lav geografisk mobilitet og en meget præcis faglig kompetence. Kandidaterne har specifikke krav til tilgængelig teknologi, udviklende projekter, tydelige karriereveje, solid on-boarding proces samt work-life balance.

Alligevel oplever vi ofte honorarer på + 500.000 for C-level rekrutteringer og +75.000 for specialist rekrutteringer, hvor proces og indhold egentlig er identiske både på interview, tests og referencer. Burde prisen på grisen i virkeligheden ikke være omvendt?

#honorar  #markedet  #pris  #rekruttering