Fra økoflipper til impact-entreprenør

Hold nu op, hvor er der mange problemer i verden! Fra tid til anden tales der om, hvordan de såkaldte millennials er vanskelige at håndtere med deres indtog på arbejdsmarkedet. Nogle ser udfordringer, andre muligheder.

For et par uger siden besøgte vi en virksomhed, der producerer økologiske fødevarer. Stifteren fortalte, at de i tidernes morgen havde startet deres virksomhed uden særlige forudsætninger, men alene for at gøre en forskel. De ville af ideologiske årsager producere økologiske fødevarer. Udgangspunktet var at skabe en virksomhed, som kunne bidrage positivt i forhold miljø, bæredygtighed og sunde fødevarer. Ikke profit.

”De andre så os nok som nogle økoflippere. Vi havde ikke de store forudsætninger, men ambitionerne var høje. Vi har i dag en god og potentialefyldt forretning, hvor det er lykkedes at få en højere mening og profit til at gå hånd i hånd!”

Det er nok en stramning at sidestille alverdens problemer og udfordringen med håndtering af de yngre generationer på arbejdsmarkedet. Men måske er det i ’udfordringen’, at løsningen på de store problemer skal findes.

Flere indsigtsfulde mennesker er kommet med mulige forklaringer på, hvorfor den unge generation tilsyneladende skal håndteres anderledes end tidligere. Simon Sinek som er kendt for sin Ted Talk ’Start with Why’, mener, at den nye generation er særligt optaget af, at deres arbejde skal have et klart formål og ønsket om at gøre en forskel.

Fremtidsforskere peger på, at den yngre generation forventes at prioritere et liv og job, hvor de gør en forskel for andre mennesker. I dele af verden, hvor velfærdsmodellen ikke er så veludviklet, dukker en ny generation af filantroper op – impact-entreprenører eller sociale entreprenører. For dem er forretningsideen central, men den egentlige drivkraft findes i at løse samfundsproblemer. Først skal man gøre en forskel og siden tjene penge.

Maiuran Loganathan stifter af Young Sustainable Impact, der arbejder på at skabe forretningsmodeller som skal støtte op om FN’s verdensmål har udtrykt det på denne måde:

”Når man vælger at blive social entreprenør, lægger man ansvaret for at skabe en fungerende forretningsmodel på sine egne skuldre, en model, hvor der er sammenhæng mellem at tjene penge og gøre verden til et bedre sted.”

Herhjemme ser man ganske ofte, at de unges ideer ved entreprenørkonkurrencer sigter mod at afhjælpe væsentlige problemstillinger inden for miljø, bæredygtighed, sundhed og pleje. Det er løfterigt, at mange af fremtidens iværksættere ser muligheder den vej.

Iværksætteri er de senere år for alvor kommet på kommet dagsordenen. Programmer i tv og stjernestatus til nogle af dem, der har taget den hele vejen. I et mineralfattigt land som Danmark skal vi huske at give gode betingelser for innovation og iværksætteri. Vi skal huske at hylde vores iværksættere men måske i særlig grad impact-entreprenørerne, som ikke kun jagter hurtig rigdom, men rent faktisk ønsker at gøre en nyttig forskel.

Lad os hylde økoflipperne og satse på, at de der millennials med deres drivkraft og forventninger kan ruske op i tingene, så vi kan komme videre ud af det spor, der hedder at skabe nye industrier, hvor Danmark kan være i førertrøjen. Vi er godt med, når det handler om vedvarende energi, plejeindustri, miljøteknologi og bæredygtigt byggeri. Lad os nu se mulighederne i de der millennials og sende en varm tanke til økoflippere og idealister, som måske var forud for deres tid, men som i høj grad kan være inspiration og idealer for fremtidens impact-entreprenører.

#markedet  #mening  #øko  #unge  #vækst