Hvor meget ledelse har du egentlig brug for

Vi spørger, fordi flere og flere virksomheder skærer mellemlederne væk, og dermed har en fladere organisationsstruktur med kortere kommandoveje og større selvbestemmelse hos medarbejderen. Nødvendigheden af mellemlederen stammer helt tilbage fra 1922, hvor Sir Ian Hamilton via studier af det engelske militær fandt ud af, at lederens tid, energi og opmærksomhed kun kunne strækkes til 3-6 personer i direkte reference, og at det derfor var nødvendigt med mellemledere og dermed en hierarkisk struktur.

Med moderne informationssystemer som ERP-systemer, BI, Projektstyringsværktøjer, Mail/skype, internet osv., hvor man kan lede medarbejdere selv på den anden side af Atlanten, så er der måske behov for et opgør med den hierarkisk opbyggede organisationsstruktur og mellemlederens rationale.

Kan du ikke selv planlægge og prioritere dine opgaver ift. mål, løse konflikter, udfylde udviklingsplaner, tage imod nye kolleger, planlægge ferie i samarbejde med kolleger? Og undgå unødvendig opfølgning, timelange møder, lange svartider, fordi den du spørger alligevel, skal forbi chefen. Tænk på den energi, der bliver sat fri, når ansvaret bliver givet nedad.

#kandidater  #ledelse  #tips