Vi leverer dedikeret search & selection tilpasset hver enkelt kundes behov


Gode råd om rekruttering!

Vi har samlet nogle tips om rekruttering, som du kan lade dig inspirere af i arbejdet med rekruttering.

Omorganiser så opgaverne varetages, mens rekrutteringen pågår.

Lav en grundig afklaring omkring den aktuelle stilling. Hvilke opgaver skal løses, og hvad er de kritiske jobfaktorer. Hvad er den rette profil til jobbet, og hvad sikrer succes i jobbet?

Udarbejd en interviewguide som sikrer, at du får afdækket kandidaterne ensartet og i forhold til de vigtigste kriterier og faglighed. Udarbejd konkrete spørgsmål som alle udsættes for. Dermed sikrer du, at kandidaterne vurderes på samme grundlag. Brug evt. en simpel skala fra 1-5 for hvert kriterie, når der evalueres.

Undgå at rekruttere i eget billede eller i egne præferencer. Få hjælp fra HR, en kollega eller din chef til interview og vurdering af kandidaterne. Fire øjne ser bedre end to, og det er en hjælp at have ’Djævelens advokat’ med til at evaluere kandidaterne. Det sikre nuancerne og man undgår en af de væsentligste faldgruber, at kemi med kandidaten bliver for dominerende en faktor i samtalen.

Brug cases for at reducere risikoen for at ansætte kandidater, der er gode til at gå til samtale. Ved at give en konkret og for jobbet relevant opgave får du mulighed for at teste kandidatens faglighed. Husk at en af de hyppigste årsager til fejlansættelser er for megen fokus på personlighed og for lidt fokus på faglighed/kompetencer. ’Man ansætter på personlighed og afskediger på faglighed.’

Udfordre dig selv ved at tage ’alternative’ kandidater med i processen. Vær opmærksom på, at kandidater fra andre brancher kan komme med nye spændende vinkler og relevant erfaring.

Rekruttering vender begge veje, så virksomheden skal også sælges. Hvorfor skal kandidaten have lyst til at arbejde for jer? Hvad kan I tilbyde kandidaten – arbejdsopgaver, kollegaer, ledelse, udviklingsmuligheder etc.

Vær opmærksom på hvordan kandidaten passer ind og vil trives i virksomhedens kultur og værdier. Lad eventuelt kandidaten møde nogle af de kommende kollegaer, så vedkommende også kan danne sig et indtryk af den kommende arbejdsplads.

Indhent referencer på kandidaten. Vær opmærksom på, at kandidater har en tendens til at vælge referencepersoner fra de mest succesfulde ansættelser. Vigtigt at referencerne kommer godt omkring tidligere ansættelsesforhold, også de korte ansættelser, og der hvor tingene ikke har været helt så succesfulde.

Giv kandidaterne en god oplevelse og ha’ styr på korrespondance med alle kandidater ved ansøgning, samtale og afslag. Professionel håndtering og overholdelse af GDPR.