Vi leverer dedikeret search & selection tilpasset hver enkelt kundes behov

Search & Selection

Kunsten at finde det perfekte match mellem job og kandidat

Track record

GML-HR løser årligt mere end 150 rekrutteringer fordelt på de fleste funktionsområder. Vi følger op hos virksomhed og kandidat på gennemførte rekrutteringer for at sikre os, at begge parter er tilfredse med ansættelsen. Introduktionen af en ny medarbejder tager tid, og derfor følger vi løbende op.

Mere end 96% af kandidaterne er fortsat i jobbet ved udgangen af garantiperioden og en meget stor del af kandidaterne er avanceret til nyt ansvarsområde inden for de første to års ansættelse.

Vi evaluerer på vores proces ved at bede kandidaterne komme med deres vurdering af rekrutteringsforløbet. Kandidaterne rater vores arbejde ud fra forskellige parametre. Det giver os værdifulde input i forhold til at holde et højt niveau og justere, hvor det er nødvendigt.

1) fordelt på branche
2) fordelt på funktion


Vi forstår os på mennesker og forretning

Rekruttering handler om at finde den rette kandidat til den ledige stilling. Ret enkelt, men ikke helt let.

I vores verden forudsætter det, at vi forstår os på mennesker og forretning. Vi skal mestre at afdække kandidaternes faglighed og personlighed og matche det imod virksomhedens forretning, kultur og værdier. Derfor er vores konsulenter først og fremmest dygtige til HR.

GML-HR har stor erfaring med rekruttering af specialister, mellemledere og direktører. Vi sikrer os høj kvalitet i udvælgelsen af den bedst egnede kandidat, fordi basis for samarbejdet altid er en tæt relation og et indgående kendskab til vores kunder. Vi tænker innovativt og skræddersyr hver enkelt rekruttering.

Vi har specialiseret os i Search, hvor vi aktivt søger relevante kandidater til stillingen. I kombination med grundig vurdering af kandidaterne og anvendelse af branchens bedste testværktøjer giver det en effektiv proces og høj træfsikkerhed.


Stillingsniveau og fagområder

Vores ydelser er rettet mod rekruttering af specialister, mellemledere og direktører.

Vi har erfaring med rekruttering til følgende funktionsområder:

 • Økonomi
 • Salg
 • Marketing
 • E-commerce
 • Indkøb
 • IT
 • QHSE
 • Supply Chain Management
 • R&D
 • Engineering
 • Produktion
 • Projektledelse


Vi er en aktiv del af din branche

Vi kender de brancher, vi arbejder med, hvilket gør en forskel. Det giver en effektiv opstart, hvor kunden hurtigt kan indføre os i de mekanismer, som er gældende i deres verden. Vores konsulenter har ledererfaring eller tung konsulenterfaring fra de brancher, de er specialiseret i, hvilket giver dem et indgående kendskab til branchens virksomheder og nøglepersoner.

Vi deltager i brancherelaterede netværk og arrangementer for løbende at blive opdateret på udviklingen og samtidig pleje vores netværk. Derudover har vores konsulenter udført rekrutteringer både i Danmark og internationalt og har dermed opbygget solid erfaring og et vidt forgrenet netværk inden for branchen. Vi holder et vågent øje med karriereudviklingen for erfarne beslutningstagere og de nye talenter og har på den måde et godt overblik over kandidatfeltet inden for de forskellige brancher.


Vores proces bygger på indsigt og erfaring

Vi er opmærksomme på, at succesfuld rekruttering forudsætter forståelse for kundens aktuelle situation. Vi prioriterer den indledende dialog højt – den skal sikre, at vi bliver klædt på til at repræsentere kunden i udvælgelsesprocessen.

Vores proces kan deles op i følgende faser:

 • Analyse
 • Search og kandidatgenerering
 • Screening af kandidater
 • Kandidatpræsentation

Vi prioriterer et højt informationsniveau undervejs i processen – både i forhold til vores kunder og de involverede kandidater. Løbende feedback og åben dialog undervejs i processen sikrer et konstruktivt forløb.

 


Vil du vide mere?

Kontakt Søren Laigaard-Andersen, hvis du vil vide mere om Search & Selection.

Søren Laigaard-Andersen +4520744492 // sla@gml-hr.dk