Uno-X – CFO med kommerciel tæft


Søg stillingen

Mulighed for forretningsmæssig indflydelse i ambitiøst BtC energiselskab.

Kan du udvikle UNO-X Danmarks økonomifunktion til proaktiv sparringspartner for forretningen, herunder facilitere realiseringen af en ambitiøs, digital agenda?

 

Jobbet

Du bliver en del af den strategiske ledelse og får ansvaret for den samlede økonomifunktion, som består af fire medarbejdere. Med reference til den adm. direktør og i samarbejde med den øvrige ledergruppe medvirker du aktivt til at udvikle og drive virksomheden, herunder løbende udfordre og effektivisere alle led i værdikæden. Du er fast deltager på bestyrelsesmøder og sikrer løbende økonomisk rapportering til den adm. direktør, koncern og bestyrelse.

Du vil blive ansvarlig for bl.a. budgettering og forecasting, intern og ekstern rapportering (IFRS16), likviditetsstyring, business controlling samt HR og andre selskabsadministrative opgaver og politikker. Du vil blive porteføljeansvarlig for udviklingsprojekterne, ligesom du vil blive systemejer på BI-systemet.

Dine succeskriterier bliver at transformere økonomifunktionen fra at være en traditionel regnskabsfunktion til en proaktiv og forretningsunderstøttende funktion, ligesom rapporteringsniveauet skal løftes.

 

Personen

Du er teoretisk velfunderet, og vi forestiller os, at du enten har en videregående uddannelse som cand.merc. og/eller har udbygget din værktøjskasse med enten CBA eller MBA. Dertil kommer du med minimum fem års erfaring med finansiel styring fra en tilsvarende rolle som CFO, Finance Manager eller Senior Finance Business Partner.

Vi ser også gerne at din erfaring er opbygget i en forbrugercentrisk kontekst, hvor den digitale kunderejse har givet dig værdifuld indsigt i og erfaring med at drive digitale projekter succesfuldt i mål. Du forstår forretningens behov på alle niveauer – du stiller dig konstruktivt kritisk og du kan dokumentere gode resultater med implementering af diverse forretningsunderstøttende processer/systemer. 

Du har solid erfaring med strategi- og forandringsprocesser, som du driver og eksekverer med en sikker hånd. Din ledelsesmæssige værktøjskasse er veludviklet, og du fremstår som en naturlig og kompetent leder, som har opnået gode ledelsesmæssige resultater. Du er en synlig og motiverende leder, som går forrest og skaber en positiv og performanceorienteret kultur. 

Man kan herudover sige om dig, at du:  

  • Har et udpræget kommercielt mindset, er tæt på forretningen, som du understøtter på en konstruktiv kritisk og løsningsorienteret facon.  
  • Er analytisk skarp, er yderst talstærk og repræsentant for høj kvalitet i dine leverancer. 
  • Tænker og agerer holistisk med et skarpt øje for at se på tværs af forretningen/koncernen og binder organisationen sammen, herunder henter synergier. 
  • Besidder en god dømmekraft, og du formår at træffe rettidige og effektive beslutninger i et stærkt konkurrencepræget miljø. 
  • Har et vindende væsen og fremstår som en tydelig og dygtig kommunikator, der evner at samle organisationen om fælles mål. 
  • Besidder integritet og empati. 

 

Dine muligheder

Du bliver en del af et ambitiøst og velfungerende team på ca. 20 kolleger, hvor det gode kollegaskab, høj arbejdsmoral og hjælpsomhed er i høj kurs. Virksomhedens ledelsesfilosofi er værdibaseret, hvilket giver den enkelte medarbejder frihed og fleksibilitet under forudsætning af høj selvdisciplin og ansvarstagen. 

Hos Uno-X hjælper alle hinanden, og man tager sammen ansvar for at bidrage til den gode stemning på kontoret. Se med her og få et indblik i Uno-X Danmark som arbejdsplads klik her

 

Ansøgning

Uno-X samarbejder med GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommen til at kontakte partner hos GML-HR, Lars Gaarde på telefon 2121 0094 for at høre mere om stillingen. Enhver henvendelse behandles fortroligt. Søg stillingen ved at klikke på “Søg stillingen” knappen.

REITAN opererer i Skandinavien og Baltikum og består af selskaberne Reitan Retail (REMA 1000, 7-Eleven og Uno-X Mobility), Reitan Ejendomme og Reitan Kapital. REITAN’s vision er at være kendt som den mest værdidrevne virksomhed, med kunden som øverste chef. Uno-X Danmark A/S driver i dag 232 tankanlæg landet over. Læs mere på www.unox.dk.

Søg stillingen

05 / 2022