STARK – Teknisk IT projektleder


Søg stillingen

I en nyoprettet stilling bliver du som teknisk projektleder ansvarlig for at tekniske IT projekter hos STARK bliver styret, så projekterne leveres inden for tidsrammen med den aftalte funktionalitet og inden for aftalt budget.

Du bliver STARK’s interne projektleder, og du sikrer projekt leverancerne igennem tæt samarbejde med forretningen samt interne og eksterne IT arkitekter.

Jobbet

Din primære arbejdsopgave bliver daglig projektledelse af mange forskellige tekniske IT projekter i STARK. Du vil gennemføre de fleste projekter med både interne og eksterne ressourcer, så det er afgørende vigtigt, at du til stadighed har overblikket over projekterne og at du sikrer fremdrift bl.a. igennem tæt samarbejde med og styring af eksterne leverandører. Samtidig vil du få IT serviceejerskab på udvalgte tekniske services.

Derudover bliver dine primære arbejdsopgaver:

 • Ansvarlig for at styre projekter fra start til slut i samarbejde med projektdeltagere og interessenter på tværs af IT og forretningen
 • Sikre at forretningens krav bliver opfyldt i projekterne samt verificering af estimater i forbindelse med projekt opstart
 • Effektivt at kommunikere projektets krav til relevante interne og eksterne interessenter
 • Udarbejde og drifte projektplaner, herunder opfølgning på fremdrift i projektet
 • Udarbejdelse og opfølgning af projekt budget
 • Afholde projekt-statusmøder og afrapportere til projektejerne i forretningen
 • Koordinere projektteams, herunder ressource allokering
 • Afholde styregruppemøder
 • Levering i årshjul på tekniske services

Personen

Du har gennemført en relevant IT uddannelse med resultat over middel. Derudover er du certificeret i projektledelse (PRINCE2, IPMA, Kanban eller lignende), og du har allerede nogle års erfaring som projektleder. Derudover har du viden om ITIL, og du har arbejdet med Incident, Change og Problem Management processer og du ved hvordan det oversættes til agile måder at arbejde på.
Du er en dygtig projektleder og kommunikator, og du har tidligere bevist, at du kan arbejde på tværs af organisationen med mange forskellig interne og eksterne interessenter.

Derudover kan man sige om dig, at du: 

 • Har stærke samarbejdsevner
 • Er målrettet og du kommunikerer klart og direkte
 • Har en motiverende og delegerende ledelsesstil
 • Har en analytisk og struktureret tilgang til opgaverne
 • Er drevet af at levere projekterne til aftalt tid og kvalitet 
 • Har en udpræget forretningsforståelse
 • Taler og skriver engelsk på forhandlingsniveau

Dine muligheder

Du vil i denne stilling have et tæt samarbejde med andre kolleger i IT afdelingen, interne stakeholders samt eksterne konsulenter og outsourcing partnere. Samtidigt får du i høj grad muligheden for at have indflydelse på fremtidige tekniske services i STARK Group. 

STARK Group er en virksomhed i konstant udvikling, hvor et godt arbejdsmiljø og medarbejderudvikling vægtes højt.

Ansøgning

STARK Group samarbejder med GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommen til at kontakte Partner hos GML-HR Hanne Puggaard på telefon 40356931 for at høre mere om stillingen. Enhver henvendelse behandles fortroligt. Søg stillingen ved at klikke på “Søg stillingen” knappen.

STARK GROUP A/S, er Nordeuropas største forhandler og distributør af byggematerialer, og tilbyder en lang række services til både entreprenører og professionelle håndværkere. STARK Group har aktiviteter i 5 lande: Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Finland.  Læs mere på www.STARK.dk

Søg stillingen

03 / 2021