Vi leverer dedikeret search & selection tilpasset hver enkelt kundes behov

JBI A/S – Produktionsleder


Søg stillingen

Fagligt stærk og ambitiøs profil til underleverandørvirksomhed – industri og byggeri 
 
JBI A/S er i gang med en ambitiøs og spændende udviklingsproces, som skal løfte virksomheden yderligere. I den forbindelse omorganiseres produktionen, og den nuværende produktionsleder ønsker fremadrettet at have fuld fokus på svejsekoordinator rollen, projektledelse mm. Virksomheden søger derfor en ny produktionsleder, som udover den daglige drift får stor indflydelse på den fremtidige udvikling.  
 
Det er en spændende jobmulighed med store perspektiver for din faglige og personlige udvikling.  
 

Jobbet

Med reference til direktøren bliver du ansvarlig for den samlede produktion og vil være en del af den daglige ledelse i virksomheden. Du får en alsidig hverdag med forskelligartede arbejdsopgaver, men dit overordnede fokus vil være at sikre, at produktionen kører og videreudvikles. Derudover bliver dine opgaver bl.a.: 
 
  • Ledelse og udvikling af organisationen og medarbejderne 
  • Deltage i produktionsplanlægning og sikre at planerne efterleves 
  • Sikre forsat kontinuitet i driften 
  • Sikre kontinuerlig produktionsoptimering, herunder input til nye investeringer i maskiner og udstyr 
  • Implementering af LEAN i produktionen 
 
Grundet virksomhedens nuværende størrelse vil du naturligt indgå i den daglige produktion i nogen grad. Det forventes, at du, i takt med at virksomheden vækster, vil træde ud af den daglige produktion. Dine resultater vil i høj grad blive målt på evnen til at sikre, at den samlede produktion kører mest optimalt. Derudover vil succeskriterierne være medarbejdertilfredshed, leveringssikkerhed, kvalitet samt kontinuerlig produktionsoptimering. 
 
Virksomheden er beliggende i Kværndrup tæt på motorvejen. 

Personen

Du har et stærkt fagligt fundament, udpræget teknisk flair, og så har du vist talent og interesse for lederrollen. Du har formentlig en baggrund som klejnsmed, maskintekniker eller tilsvarende muligvis suppleret med en overbygning. Du er indstillet på fortsat at bruge din faglighed til operationelle opgaver, omend din karriere går i retning af en mere overordnet rolle med ledelse. Du har god forståelse for hele værdikæden i en produktionsvirksomhed og god forretningsforståelse. Har du erfaring med LEAN og produktionsoptimering/automatisering, vil det være en fordel. 
 
Du er målrettet og løsningsorienteret og kan lide at se resultater af din indsats. Du er ambitiøs, forandringsparat og initiativrig. Du arbejder struktureret, er god til at prioritere, holde momentum og følge op. 
 
Du er god til at lede og samarbejde med dine kolleger, og du har naturligvis en positiv, respektfuld og anerkendende tilgang til andre mennesker. Du er vellidt og respekteret for din personlighed og faglighed. 

Dine muligheder

Ansættelsen af produktionslederen er en langsigtet styrkelse af organisationen, og du kommer til at spille en afgørende rolle i den fremtidige udvikling. Du bliver en del af et ambitiøst team, som arbejder benhårdt på at indfri forventningerne om markant fremtidig vækst. Du får stor indflydelse, og der er klare forventninger til, at du med din faglige alsidighed og ledelseserfaring kan tage et stort ansvar i den igangværende udviklingsproces.  
 
Du tilbydes gode ansættelsesforhold, som modsvarer de opstillede krav, og for den rette kandidat vil mulighederne være yderst spændende.   

Ansøgning

 

JBI A/S samarbejder med GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommen til at kontakte Søren Laigaard-Andersen på telefon +45 2074 4492 for at høre mere om stillingen. Enhver henvendelse behandles fortroligt. Ansøgninger behandles løbende. Søg stillingen ved at klikke på ”Søg stillingen” nedenfor.

 
 
JBI A/S er en underleverandørvirksomhed til industri, vind og byggeri primært indenfor stål og aluminium. De primære processer består af stans, buk og svejs/robotsvejs. Dertil almindelige værkstedsprocesser og montage. Virksomheden råder over godt produktionsudstyr og man er i stand til at løse en bred vifte af opgaver for kunderne. 
 
Virksomheden beskæftiger ca. 15 medarbejdere. Medarbejderstaben er fagligt stærk og har forholdsvis høj anciennitet. Medarbejderstaben er yderst kompetente og vant til at fungere meget selvstændigt. Der er en uformel og fri omgangstone kendetegnet ved korte beslutningsveje, højt humør og en stor grad af medarbejderinvolvering. 
 
Virksomheden blev i 2016 overtaget af den nuværende ejer, som har igangsat en ambitiøs vækstplan. Virksomheden skal udvikles yderligere med fokus på kunder, medarbejdertrivsel, kvalitet, levering og indtjeningsevne. Fokus er bl.a. på kontinuerlige udvikling af virksomhedens medarbejdere og processer – herunder teknologisk udvikling. 
 
Læs mere om virksomheden på www.jbias.dk 

Søg stillingen

03 / 2019
JBI A/S