Ipart ApS – Økonomichef


Søg stillingen

Vi søger en forretningsorienteret og datadreven økonomichef, som kan sikre, at IPART, via stærke processer og effektiv drift, leverer gode resultater og høster gevinsten af virksomhedens innovative og bæredygtige modulbyggerier til tankstationer, bilvaskehaller og el-ladestationer. 
 

Jobbet

Som økonomichef bliver du ansvarlig for økonomifunktionen, ligesom du vil være en vigtig aktør i virksomhedens ledergruppe. Du kommer ombord i en virksomhed, der har igangsat en bevægelse og som på kort tid har etableret sig som en seriøs spiller i sin branche. Med denne udvikling følger nu et naturligt behov for at løfte niveauet for selskabets økonomifunktion og understøtte udviklingen, samtidig med at virksomheden gøres mere lønsom og effektiv via bl.a. forbedrede processer og systemer.

Som økonomichef bliver dit overordnede ansvar todelt. Sideløbende med at du afsøger markedet for det bedst egnede ERP-system, som du også bliver implementeringsansvarlig for, skal du have fokus på at optimere driften og eksisterende processer. Du skal bl.a. udvikle en mere digital og automatiseret proces for månedsluk, ligesom der skal etableres en proces for forecasting. Du identificerer system- og procesmæssige forbedringsmuligheder og sikrer, at der udvikles et data cockpit, der skaber indsigt i den samlede forretnings performance, ligesom du gør det muligt at arbejde med udvikling, der har rod i data. 

Dine primære opgaver bliver herudover: 

  • At varetage den daglige ledelse af økonomifunktionen, der i dag tæller 1 ansat (hertil ønsket om ansættelse af yderligere 1), herunder være den drivende kraft i udviklingen af en moderne og tidssvarende økonomifunktion. 
  • Planlægning og drift af optimeringsprojekter, f.eks. nye måder at lave dataudtræk på til brug for den samlede organisation
  • Hands-on opgaver, hvor du, sammen med dit team, står for blandt andet analyser, bogføring, betalinger mv. 
  • Rapportering til ledelse og bestyrelse, samt deltage på bestyrelsesmøder.
     

Personen

Du kommer sandsynligvis fra en lignende stilling, forventeligt fra en produktionsvirksomhed, og du har en økonomisk baggrund, der både indeholder erfaring med controlling og regnskab. Dine IT-færdigheder er veludviklede, og du er rutineret bruger af Excel og ERP-systemer, ligesom du har erfaring med eller været ansvarlig for implementeringen af nyt ERP-system. 

Samtidig arbejder du hjemmevant med aflægning af månedsrapporter, ligesom du har hands-on erfaring med driften i en økonomifunktion. Dertil kommer konkret erfaring med indsamling af relevante data og præsentation heraf. Endelig forventes du at have erfaring med aflæggelse af årsregnskab i samarbejde med ekstern revisor.

Som person er du stærk i din tids- og ressourcestyring. Du evner således at planlægge og prioritere opgaver for at maksimere effektivitet, ligesom du evner at sætte de rigtige personer i spil til de opgaver, der skal løses. Herudover har du gode sociale kompetencer og evner således at komme godt ud af det med andre, har en god situationsfornemmelse og generelt flair for teamwork. 
 

Dine muligheder

Du tilbydes en særdeles spændende og udfordrende stilling i en ambitiøs virksomhed, der med sine innovative koncepter har skabt sig en interessant markedsposition på de nordiske markeder – og dette i løbet af ganske få år. 

Du får en vigtig rolle i bestræbelserne på at skabe et endnu stærkere fundament for, at virksomheden kan indfri sit potentiale. 
 

Ansøgning

IPART samarbejder med GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommen til at kontakte Senior Konsulent Kristian Aagaard på telefon 2052 6695 for at høre mere om stillingen. Enhver henvendelse behandles fortroligt. Ansøgninger behandles løbende. Søg stillingen ved at klikke på ”Søg stillingen”.

IPART designer, producerer, installerer og servicerer bæredygtige modulbyggerier til tankstationer, bilvaskehaller og el-ladestationer til kunder i Norden. Virksomheden tilbyder også softwareløsninger for flådestyring og aktivering af data. 

IPART omsætter for et trecifret millionbeløb og beskæftiger ca. 60 dedikerede medarbejdere i det nye domicil i Hammel. 

IPART er netop blevet købt af Uno-X Mobility, som er en del af Reitan Retail. 
 

Søg stillingen

03 / 2023