Vi leverer dedikeret search & selection tilpasset hver enkelt kundes behov

Dagrofa – Senior Supply Chain Specialist


Søg stillingen

Analyse, forhandling, stakeholder management, værdikædeoptimering  
 
Dagrofa er i gang med en spændende omstillingsproces, og et af de strategiske tiltag er at reducere direkte anløb til butikkerne og øge varestrømmen gennem deres lagre. 
 
Organisationen skal styrkes med en ambitiøs, selvstændig og erfaren specialist i værdikædeoptimering, der kan forhandle og udvikle logistiske løsninger i virksomhedens værdikæde i samarbejde med deres leverandører.  

Jobbet

Du får en central rolle i et nydannet team på 5 dedikeredespecialister i Dagrofa Logistik og får mulighed for at præge agendaen for etsamlet Dagrofa. Du bliver dybt involveret i at udvikle en stærk og kompetentsupply chain organisation samt at opnå de skalafordele der er vedeffektivisering og optimering af den samlede værdikæde gennem virksomhedens 5 terminaler. 
 
Dine overordnedeansvarsområder bliver bl.a.: 
  • Forhandling med leverandørerne (forberedelse, gennemførelse og afslutning). 
  • Udarbejde logistikaftaler med leverandørerne. 
  • Følge op på aftalte kontrakter og transportløsninger i leverandørsamarbejdet. 
  • Sikre den optimale logistikløsning på SKU niveau, via transportløsninger hos leverandøren. 
  • Tage aktiv del i at forenkle samarbejdet med leverandørerne og butikkerne. 
  • Medvirke til et effektivt samarbejde på tværs af kategori- og logistikorganisationerne. 
  • Komme med indstillinger til nye logistik-løsninger der understøtter virksomhedens mål. 

Personen

Vi søger en erfaren specialist. Du har en relevant uddannelse,f.eks. en økonomisk eller ingeniørmæssig, kombineret med flere års erfaring,hvor du har arbejdet med optimering af kompleks supply chain gerne i engrossistvirksomhed.  
 
Du trives i rollen som senior specialist og med at færdesblandt kollegaer fra forskellige afdelinger på tværs af koncernen. Du arbejdersikkert og vedholdende med at forhandle logistiske løsninger med leverandører,du tilsikrer problemfri drift af de indgåede aftaler og du arbejder naturligtmed at følge op på fastsatte KPI’er for leverandørerne.  
 
Du er forhandlingsvant og god til at skabe resultater påtaktisk niveau og meget gerne med baggrund fra producent og/eller leverandør. Duhar vist, at du kan skabe dokumenterbare resultater i samarbejde medleverandører. 
 
Du forstå dine kunders behov, er god til at gennemskueforretningsmæssige sammenhænge. Du er god til at tænke nye løsninger og kommemed input til de planer der skal til for at realisere mål og forventninger. Duformår at arbejde med fokus på kunden under hensyntagen til en samletværdikæde. 
 
Du har gode samarbejdsevner, er god til at opbyggerelationer internt og eksternt og kan lide at spille sammen med dine kollegaerpå tværs i koncernen. Du er opmærksom på vigtigheden af stakeholder managementog gør en dyd af at få feedback og holde dine interessenter orienteret oginvolveret.  
 
Du er målrettet og kan lide at se resultater af din indsats.Du er ambitiøs, holder dig opdateret og har fokus på løbende at dygtiggøre dig.Du er initiativrig, tager teten og ejerskab på dine opgaver og projekter. Du ergod til at prioritere, holde momentum, følge op og give feedback. 

Dine muligheder

Du får en central rolle i den igangværendeomstillingsproces, som har den øverste ledelses bevågenhed og fulde opbakning.Du kommer til at arbejde i en af Danmarks største dagligvarekoncerner og fårberøring med alle niveauer i organisationen, med kolleger både i butik, påkontor, på lager og på landevejen.  
 
Der er store forventninger til din adfærd, dine løsninger ogde resultater du skaber sammen med dine kollegaer. Du kommer til at arbejde ien organisation som vil se resultater og anerkender dem. Du får sparring ogudviklende feedback undervejs og der vil være gode udviklingsmuligheder –personligt og fagligt – for din videre karriere. ”Din udvikling er vores udvikling – og det tager vi et fælles ansvarfor” 
 
Du tilbydes gode ansættelsesforhold og en attraktiv lønpakkesom modsvarer de opstillede krav. 

Ansøgning

Dagrofa samarbejder med GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommentil at kontakte Søren Laigaard-Andersen på telefon +45 2074 4492 eller MartinEriksen på +45 31338229 for at høre mere om stillingen. Enhver henvendelsebehandles fortroligt. Ansøgninger behandles løbende. Søg stillingen ved atklikke på ”Søg stillingen” nedenfor.

 
 
 
Dagrofa Logistik er Dagrofas salgs- og logistikselskab.Vi leverer ikke blot dagligvarer til Dagrofas egne kæder, men vi er ogsåtotalleverandør til en række kiosk- og conveniencekunder samt andresupermarkedskæder i både Danmark og på eksportmarkeder.  
 
Vi råder over et bredt og alsidigt sortiment med over 18.500 unikke varenumreinklusiv et prisvindende Private Label program.  
 
Dagrofa Logistik er en værdiskabende samarbejdspartner med mere end 40 årsekspertise i kundetilpassede løsninger. Vi har strategisk placerede lagre iVejle, Herning og Ringsted, hvor cirka 500 dedikerede medarbejdere hver dagkæmper for at levere de bedste fødevareoplevelser. 

Søg stillingen

02 / 2019
Dagrofa