Dagrofa ApS – Terminalchef – Herning


Søg stillingen

Stærk, forretningsorienteret leder, der kan understøtte ambitiøs vækststrategi gennem kompetent drift, udvikling og ledelse af tørvareterminalen i Herning. 
 

Jobbet

Med reference til den nationale logistikchef bliver du ansvarlig for den samlede drift af en veldrevet terminal, der beskæftiger ca. 140 medarbejdere, hvoraf tre ledere og fire specialister refererer direkte til dig.

Gennem god ledelse og i samarbejde med dine ledere er det dit ansvar at sikre en effektiv terminallogistik via opfølgning på den daglige produktion, KPI’er og terminalens budget, herunder løbende at forbedre kvalitet, effektivitet og lønsomhed. Du tager et synligt ansvar for, at lov- og myndighedskrav efterleves, ligesom du fastholder det høje fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og engagement i samarbejde med dine ledere og de tillidsvalgte.

Du bliver en vigtig del af logistikledelsen i virksomheden, som ud over at servicere Dagrofas egne kæder også servicerer en lang række kunder i ind- og udland. Du indtræder også i virksomhedens udvidede ledergruppe, hvorfor du får en central rolle i udvikling og eksekvering af Dagrofa Logistiks strategi, ligesom du selvstændigt udarbejder lokale forretningsplaner, som understøtter denne strategi. Forventningen er, at du i samarbejde med dine lederkolleger vedvarende skal udøve ledelse hen mod gode, effektive kundevendte løsninger.

I Dagrofa koncernen ved man, at man er stærkere sammen. Det betyder, at der tænkes ud over eget ansvarsområde i enhver henseende, hvis det skaber synergi på tværs af værdikæden. Du vil derfor naturligt vil blive eksponeret for og involveret i logistikprojekter og andre tiltag på tværs af kunder og leverandører samt salgsafdeling og kategoriorganisation. Stillingen indebærer således en bred kontaktflade internt såvel som eksternt.

Udover lederrollen er du lokal ansvarlig for bygninger, sikkerhedssystemer, herunder brand- og indbrudsalarmer.
 

Personen

Du har en relevant videregående uddannelse inden for logistik/supply chain, og du besidder en solid ledelses- og logistikerfaring fra en tilsvarende stilling hos førende logistik-, produktions- eller handelsvirksomheder, hvor du har skabt mærkbare forbedringer indenfor arbejdsmiljø, leveringskvalitet, effektivitet og personaleledelse. 

Din logistikfaglige værktøjskasse omfatter også LEAN, som du med succes har formået at implementere som en del af kulturen. Du har desuden en profil, der har lyst og vilje til konstant at arbejde med og gennemføre løbende forbedringer, som mindsker spild i varens vej til kunden.

Du har også haft succes med ledelse af forandringer, ligesom du har oparbejdet en solid erfaring med organisationsudvikling, herunder team- og medarbejderudvikling. Du trives med at bringe dine ledere ”i spil”. Du er nærværende, tilgængelig, involverende og synlig i din ledelse, ligesom du er vant til at sætte rammen for at gennemføre den daglige produktion. 

Du besidder dertil interesse og flair for IT, ligesom du har erfaring med MS Office samt lagerstyringssystemer.

Som person er du: 

  • Kommerciel og kundeorienteret i din tilgang. Du besidder et strategisk blik og er særdeles eksekveringsstærk.
  • En selvstarter, som er vedholdende og ivrig i din stræben efter resultater, medarbejderengagement og et højt sikkerhedsniveau. 
  • Proaktiv med et højt drive. Du er selvstændig, udviklingsorienteret og forandringsparat og udfordrer derfor gerne status quo.
  • Robust og i besiddelse af et godt overblik og en struktureret arbejdsform.
  • Relationsskabende og samarbejdsorienteret, og du skaber naturligt følgeskab qua din ambitiøse indstilling til at ville lykkedes i fællesskab.
  • En dygtig kommunikator, som kommunikerer ubesværet på alle niveauer og til alle medarbejdergrupper.

 

Dine muligheder

Din udvikling er Dagrofas udvikling – og det tages der et fælles ansvar for. Ambitionsniveauet er højt og perspektiverne er mange. Vær med til at præge udviklingen i Dagrofa Logistik, hvor der stilles skarpt på vækst og performance. Der er højt til loftet, du får ansvar for opgaven og beføjelser til at løse den. 

Du vil møde klare forventninger til din medarbejderadfærd, dine løsninger og resultater, og din succes afhænger af din evne til at være ambitiøs og dygtig som medarbejder samtidig med at dine kolleger og samarbejdspartnere får en succesfuld oplevelse i samarbejdet med dig. Vi forventer, at du kender dine mål og ved, hvordan du og teamet bedst bidrager til indfrielsen af disse. Du får sparring og udviklende feedback undervejs, og når du skaber resultater, anerkendes disse. 
 

Ansøgning

Du er velkommen til at kontakte partner Lars Gaarde 2121 0094 for at høre mere om stillingen. Enhver henvendelse behandles fortroligt. Søg stillingen ved at klikke på ”søg stillingen”. Ansøgninger behandles løbende.

Dagrofa Logistik er Dagrofas salgs- og logistikselskab. Dagrofa Logistik leverer ikke blot dagligvarer til Dagrofas egne kæder, men også til en række kiosk- og conveniencekunder samt andre supermarkedskæder i både Danmark og på eksportmarkeder. Dagrofa Logistik har mere end 40 års ekspertise i kundetilpassede løsninger, og med et sortiment på 18.500 unikke varenumre, og strategisk placerede lagre i både Vejle (friskvarer), Herning og Ringsted (begge tørvarer) sikres kunderne høj service og effektive løsninger. Læs mere på www.dagrofa-logistik.dk. 

Søg stillingen

11 / 2021