Cabi – Seniorkonsulent til Fravær og Trivsel


Søg stillingen

Bliv en del af holdet hos Cabi, hvor ambitionen er at være den foretrukne partner for danske virksomheder i indsatsen for at forebygge og nedbringe sygefravær.

Med udgangspunkt fra Cabis kontor i Aarhus eller Storkøbenhavn hjælper du særligt de offentlige virksomheder i kommuner og regioner men også private virksomheder med at nedbringe sygefravær og forebygge, at mennesker mister deres arbejde pga. sygdom eller mistrivsel. Du har stærke kompetencer på fravær og trivsel, og du bidrager ved hjælp af konkrete redskaber, vidensdeling og træning. 

Du arbejder allerede i dag med sygefravær og glæder dig dagligt over at se frugten af dit arbejde, når du gør en forskel og får skabt varige resultater til glæde for både virksomheden og ikke mindst de ansatte.

Jobbet

Din primære opgave bliver at skabe adfærdsændringer hos ledere, HR-medarbejdere og tillidsvalgte ved at klæde dem på til at agere i praksis for at forebygge og nedbringe sygefravær og styrke det rummelige arbejdsmarked. Det er derfor naturligt for dig at tage afsæt i et strategisk og ledelsesorienteret perspektiv, nar du arbejder med sygefravær. Alle opgaver er skræddersyede forløb til Cabis kunder og samarbejdspartnere, som for dig primært vil være koncentreret om offentlige virksomheder.

Dine mål vil være at: 

 • skabe værdi for kunderne gennem oplæg, træning og rådgivning af høj kvalitet
 • udvikle nye gratis værktøjer og løsninger, som er med til at styrke offentlige og private virksomheders evne og muligheder for at forebygge sygefravær
 • vedligeholde eksisterende kunder og skabe nye kunderelationer gennem salg af ydelser på sygefraværsområdet.

 

I en typisk arbejdsuge vil du arbejde på kontoret, muligvis være en dag på dit hjemmekontor og have hovedparten af dagene hos kunderne. Det er derfor afgørende, at du har en privatsituation, der tillader, at du arbejder på flere forskellige adresser.

Personen

Du har stor erfaring og viden inden for forebyggelse og håndtering af sygefravær. Du har din erfaring fra et job som intern HR-konsulent i en stor offentlig virksomhed. Alternativt har du din erfaring med fravær- og trivselsarbejde fra en privat koncern, fra en arbejdsmiljøorganisation, eller som arbejdsmiljøkonsulent i et pensionsselskab.

Du kender de offentlige virksomheder indefra og har altid fokus på, at din opgaveløsning skaber værdi for kunden. Du har et godt kendskab til de offentlige virksomheders organisering og arbejdet med benchmark-drevne resultater. Nu vil du gerne udvikle dig i arbejdet med forskellige organisationer og derigennem gøre en forskel for flere.

Du bygger stærke kunderelationer –  med kvalitet og kundetilfredshed og er en naturlig netværker. For at få succes i jobbet er det vigtigt, at du kan arbejde i en balance imellem samarbejdet i et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab og selvstændig opgaveløsning sammen med kunden og dermed er i stand til at skabe din egen platform.

Det kendetegner dig, at du: 

 • har et stærkt strategisk fokus og har skabt dokumenterbare resultater og værdi på området
 • er en god facilitator og underviser/oplægsholder  
 • i dit mindset helt naturligt brænder for CSR 
 • har en relevant teoretisk uddannelse, fx inden for social, sundhed eller human resource, suppleret med en ledelsesrelateret overbygning.

 

Derudover har du kørekort og egen bil.

Dine muligheder

Hos Cabi udvikler man konstant ny faglighed og nye metoder. Du bliver tilknyttet flere forskellige Cabiprojekter, og det giver dig god mulighed for faglig og personlig udvikling. Cabi støtter op om videreuddannelse af medarbejderne, prioriterer gode personaleforhold og ønsker at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads.

Du bliver en del af en organisation med en flad struktur og en varm og hjælpsom virksomhedskultur, hvor du bidrager til et team. Hovedkontoret er beliggende i Aarhus, hvor der sidder 30 kollegaer. Herudover består teamet af 2 kolleger i Storkøbenhavn. Du får domicil på enten kontoret i Aarhus eller Storkøbenhavn alt afhængig af din bopæl.

Hos Cabi får du også:

 • job i et arbejdsområde, som har hele Danmarks fokus, og hvor du kan gøre en stor forskel
 • gode arbejdsforhold, herunder 37 timers arbejdsuge med fuld afspadsering, når du har haft lange dage
 • fleksibel arbejdstid afhængig af opgaverne, hvor kørsel til kunder er en del af hverdagen og en del af din arbejdstid.

Ansøgning

Cabi samarbejder med GML-HR om denne rekruttering. Du er velkommen til at kontakte Seniorkonsulent Janne Nissen hos GML-HR på 2494 8800 eller Partner Hanne Puggaard hos GML-HR på 40356931 for at høre mere om stillingen og få yderligere oplysninger. Alle henvendelser behandles fortroligt. Hvis du ønsker at komme i betragtning til denne stilling, bedes du venligst søge ved at klikke pa knappen “Søg stillingen”.
 

Cabi arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Dette gøres ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

 • udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse
 • udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job
 • trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

 

Cabi er et nonprofit-, selvejende videns- , konsulent- og netværkshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Cabi har hovedkontor i Aarhus og kontor i Storkøbenhavn. Derudover har Cabi en masse gode og engagerede samarbejdspartnere rundt omkring i hele landet fra virksomheder, kommuner, styrelser, forskningsinstitutioner m.v.

Læs mere om Cabi på cabiweb.dk og læs mere om Cabis indsats på sygefravær og trivsel på cabiweb.dk/temaer/sygefravaer.

Søg stillingen

04 / 2021