Vi leverer dedikeret search & selection tilpasset hver enkelt kundes behov


Fokusområder / Branchefokus

Vi foregiver ikke at kende alle brancher. Vi stræber efter at være HR-eksperter inden for de brancher, vi arbejder med.

Vi tror på, at indgående branchekendskab er med til at kvalificere vores ydelser og rådgivning. Derfor har vi valgt at fokusere på udvalgte brancher, som vi kender i dybden. Brancheindsigt handler for os om kendskab til de førende virksomheder og nøglepersoner samt forståelse for de særlige branchemekanismer og vilkår, der gør sig gældende.

Hos GML-HR følger vi med i, hvad der sker på virksomhedsniveau, i nøglepersoners karriere og i branchen generelt. Vi tilegner os nye færdigheder via deltagelse i aktiviteter og på messer. Vi fokuserer både på veletablerede og nytilkomne virksomheder.

I dag arbejder GML-HR med en række af landets førende virksomheder inden for energi, industri, FMCG og retail.

”Vores konsulenter er branche specialister, der forstår, hvordan tingene fungerer i din verden.”